Produktfamilj

LEVINA

Levina

Snabb montering

Snabbare monteringsprocesser med enkla insticksfästen.

Lätt att styra

Svänglager med dubbel kulkrans.

Ergonomisk fotspak

Manöverspak som är lätt att nå och extra långt hus för manuell hjullåsning.

Förbättrad körstabilitet

Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning enbart rakt fram på långa sträckor.

Användarvänlig färgsättning

Grön vippspak för riktningslåsning och röd vippspak för totallåsning.

 

Variabelt fäste

Stort sortiment av fästen med olika mått.

Kontrollerad ledningsförmåga

Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.

Förhindrar bortrullning

Hjullås med vipparm för manuell manövrering.

Låst stillestånd

Totallåsning för samtidig låsning av hjulet och styrhuset.

Tillförlitlig skanning

Antimagnetiskt (helt utan metall) till säkerhetsskanner och magnetresonanstomografi.

Transport nästan utan vibrationer

Fjädrade tappfästen och extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.

Vridsäkert fäste

Vridsäkring för rullar med riktningslås.

Färganpassning

Färger som kan anpassas till produktens design.

Unik formgivning

Slirskydd som är integrerat i huset.

Belönad formgivning

Belönad med välrenommerade priser av internationella juryer.

Provad kvalitet

Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.

Kemikaliebeständiga komponenter

Okänsligt mot många rengöringsmedel och kemiska substanser.

Permanent tvättbarhet

Alla metallkomponenter av rostfritt stål.

Skyddande tätning

Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.

Brottfast konstruktion

Mycket hög slag och stöttålighet.

Normenligt utförande

Kan användas i storkök (DIN 18867 del 8) och inom livsmedelsindustrin (Lerpac).

Nästan ljudlös

Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.

Spårlös rörelse

Hjul med reducerad drivning och nästan inget behov av rengöring.

Användning utan missfärgning

Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.

Ofarliga material

Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.

Hjul med lågt underhållsbehov

Slirskydd för störningsfri gång och lätt rengöring.

Oskadade väggar

Avvisarhjul för att undvika skador på tillämpningen och miljön.

Tread materials

Productfamily

Supratech

Productfamily

Puretech

Productfamily

Maxtech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

43533 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 464700

Fax: +46 31 486848

Email: order@tente.se