Produktfamilj

E-DRIVE

e-drive

Förbättrad körstabilitet

Som femte hjul för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning enbart rakt fram på långa sträckor.

Användarvänlig montering

Flexibel montering av handmanöverenheten i vertikal eller horisontell riktning.

Praktisk systemlösning

Systemlösning som är enkel att integrera och består av drivenhet, styrmodul, handmanöverenhet, laddningsbart batteri, laddare och monteringssats.

Flexibel användning

Kan kopplas in efter behov tack vare lyftmotor. I standbyläge utan markkontakt.

Ergonomisk manövrering

Ergonomiskt utformat handtag med LED-display för system- och batteritillståndet. Enknappsmanövrering.

Accelererade processer

Snabb igångkörning av höga laster för accelerering av driftprocesser.

Provad driftsäkerhet

Överensstämmer med DIN EN ISO 13849

Transport utan vibrationer

Extra mjukt hjul med goda dämpningsegenskaper.

Säker elektronik

Steglös hastighetsreglering (framåt och bakåt) tack vare säkerhetsprovad köromkopplare.

Minskad sjukfrånvaro

Snabb refinansiering tack vare färre sjukdagar.

Friska medarbetare

Tunga laster kan flyttas utan ansträngning. Förhindrar kroppsliga besvär på nacken, ryggen, axlarna och handlederna.

Färganpassning

Färger som kan anpassas till produktens design.

Provad kvalitet

Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.

Solitt hus

Av försinkad stålplåt.

Standardiserat underhåll

USB-gränssnitt för firmware-uppdateringar.

Konstruktion med lång livslängd

Skyddat mot stänkvatten från alla sidor (IPX4).

Lång räckvidd

Med standardbatterier cirka 200 startcykler vid maximal last.

Optimal markkontakt

Hög mottryckskraft för hjulet mot marken med utjämningsfunktion för ojämna golv.

Nästan ljudlös

Mycket mjukt hjul för en lugn arbetsmiljö.

Spårlös rörelse

Hjul med reducerad drivning och nästan inget behov av rengöring.

Användning utan missfärgning

Ingen kontaktmissfärgning på golv.

Byte av delar vilket är skonsamt mot resurserna

Hjulet kan bytas utan problem tack vare fastskruvad axel.

Ofarliga material

Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom.

Tread materials

Productfamily

Elastech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

43533 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 464700

Fax: +46 31 486848

Email: order@tente.se