Produktfamilj

ALPHA

Alpha

Förbättrad körstabilitet

Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning enbart rakt fram på långa sträckor.

Lätt att styra

Svänglager med dubbel kulkrans.

Användarvänlig centrallåsning

Samtidig låsning av mer än en rulle med en central manöverspak.

Praktisk systemlösning

Alla tekniska komponenter för central fastsättning till enkel integrering

Variabel fastsättning

Olika fästmått för många olika tillämpningar.

Transport nästan utan vibrationer

Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.

Kontrollerad ledningsförmåga

Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.

Låst stillestånd

Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.

Användning som är skonsam för ryggen

Hjul med optimerat rullmotstånd för avlastning av användaren.

Färganpassning

Färger som kan anpassas till produktens design.

Provad kvalitet

Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.

Motståndskraftiga hjul

Med hårda hjul helt i plast med utomordentlig slitstyrka.

Störningsfri användning

Svänglager med dammskydd för varaktig körning utan avbrott.

Konstant värmebeständighet

Hjul av värmebeständig plast för extrema användningsförhållanden.

Permanent tvättbarhet

Alla metallkomponenter av rostfritt stål.

Skyddande tätning

Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.

Nästan ljudlös gång

Bullerdämpade hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.

Spårlös rörelse

Hjul med reducerad drivning och nästan inget behov av rengöring.

Användning utan missfärgning

Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.

Byte av delar vilket är skonsamt mot resurserna

Hjulen kan bytas utan problem tack vare fastskruvade axlar.

Hjul med lågt underhållsbehov

Slirskydd för störningsfri gång och lätt rengöring.

Ofarliga material

Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.

Tread materials

Productfamily

Supratech

Productfamily

Basetech

Productfamily

Puretech

Productfamily

Elastech

Productfamily

Duratech

Productfamily

Novatech

Productfamily

Maxtech

Productfamily

Ultratech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

43533 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 464700

Fax: +46 31 486848

Email: order@tente.se