TENTE SERVICES

Lösningar för marknadsföring och försäljning

Produktmärkning - transportera märket

Använd våra produkter som attraktiva ampassadörer för ditt märke. Med en pool av olika tillverkningsmetoder kan vi erbjuda dig ett brett spektrum av möjligheter att omsätta din företagsdesign på ett effektivt sätt. Oavsett om det är namnteckningen, logotypen eller företagets färg har du tack vare vårt know-how möjlighet att utforma din mobilitetslösning individuellt. Tala med oss, vi ger dig gärna råd.

Co-Branding – gemensam framgång

Märket TENTE står för enastående mobilitetslösningar i premiumkvalitet över hela världen. Åtskilliga välrenommerade tillverkare förlitar sig på vår effektivitet. Många satsar då på ett strategiskt marknadspartnerskap över flera årtionden.

Du kan också använda vårt märkes referens för dina produkter och marknadsföring av dem. Premiumkomponenter är inte bara ett avgörande kännetecken på kvalitet och differentiering utan erbjuder dig dessutom en lika positiv som hållbar överföring av image.

 

Kundutbildning - utveckla kompetens

Låt dina medarbetare utbilda sig till specialister när det gäller mobilitet. Korrekt val, montering och användning av rullar och hjul samt kompletta system är ett mångsidigt och komplext tema där det finns många faktorer som påverkar att ta hänsyn till. Därför erbjuder vi kurser och utbildningar för planerare och användare som är speciellt inriktade mot de olika företagsområdena.

Vi genomför gärna erbjudandena hos dig på din plats eller centralt i vårt moderna informations- och utbildningscentrum. Vår TENTE Campus gör det då möjligt att uppleva innovativa lösningar och ger inspiration för bättre mobilitet.

Point-of-Sale Marketing – perfekt konsumentkontakt

Vi stöttar dig med ett kraftfullt uppträdande vid din Point-of-Sale. Från ekonomisk företikettering med streckkodsetiketter via rådgivning om specialsortiment och optimering av sortimentet till informationsmedier nära kunden och individuella varupresentationer med ditt företags utseende.

Använd vår breda servicepalett för varuekonomi och försäljningspromotion för att utnyttja potentialen till fullo.