TENTE SERVICES

Lösningar för inköp och logistik

Produktprogram - mångfald av system

Söker du en tillverkare som klarar väldigt olika kravprofiler? Vår värld av moduluppbyggda och brett uppställda produkter är svaret. Från designinriktade mobilitetslösningar via extrem landtransport till drivsystem - vi har expertisen att sätta ihop dina komponenter och din produktportfölj så effektivt som möjligt. Vi kan erbjuda dig alla fördelar från en källa: Tack vare detta kan du göra dina processer enhetliga, utforma din lagerhantering mer slimmat och förenkla din produktion.

Produktionskapacitet - kan skalas fritt

Stora serier, små serier eller specialtillverkning – TENTE finns på fem kontinenter med lager och produktionsanläggningar. Samtidigt har vi ett stort djup när det gäller tillverkningen och en hög grad av automation för att kunna reagera snabbt, flexibelt och tillförlitligt på dina individuella behov och krav på kapacitet över hela världen. Det är inte utan orsak som vi sedan många år visar vår potential som leverantör från tillverkare av originalutrustning med lyckat resultat och åtnjuter förtroende från många globala spelare i väldigt många olika branscher.

Elektroniskt datautbyte - effektivitet förbinder

Slimmade processer är en viktig beståndsdel i företags framgång både inom företaget och i affärer med kunder. Inom ramen för samarbetet kan vi implementera ett säkert, tillförlitligt och snabbt utbyte av information, data och dokument. Vid sidan av gängse EDI-format och standarder möjliggör vi dessutom en individuell anpassning till din infrastruktur som inte är beroende av system och format. Tack vare den intelligenta uppkopplingen går det att förenkla alla steg längs hela den värdeskapande kedjan – det börjar med beställningen via de olika bekräftelseprocesserna till lagerhållning och logistik.

Resultat: en förbättrad hantering och avsevärda besparingar när det gäller resurser, tid och kostnader. Vilken lösning vill du genomföra?

Handelsstöd – kvalitet på begäran

Våra beprövade standardprodukter för fackhandeln finns normalt alltid i lager och kan erhållas med kort varsel. Tack vare detta har du alltid tillgång till de varor som behövs. Våra kompetenta försäljningsmedarbetare med omfattande marknadskännedom hjälper dig att sätta ihop ett sortiment med hög omsättning.

Leverantörsranking - mer än bara nöjda

I vårt företag handlar allt om att göra allt bättre – produkter, processer och tjänster. Att vi lyckas med detta visar utmärkta utvärderingar och regelbundna topplaceringar i leverantörsrankingar från ledande tillverkare på marknaden samt från mindre och medelstora företag.

Med våra intelligenta mobilitetslösningar har vi etablerat oss branschövergripande som leverantör med uppskattat värde och engagerade partner. En orsak till att vi gärna arbetar för dig.