Processlösningar

Service som flyttar

Vi stöttar dig med ett brett serviceutbud kring våra mobilitetslösningar. Och även här uppfyller vi kravet att helt enkelt vara bättre: Med skräddarsydda insatser satsar vi impulser för att optimera processer och öka effektiviteten inom väldigt många olika områden i ditt företag. Oavsett om det handlar om inköp, produktutveckling, marknadsföring, logistik eller försäljning tittar vi på alla processer i kedjan för att skapa värde för att förbättra hela utbudet. Med våra lösningar sparar du resurser, tid och pengar, ökar din flexibilitet och beslutssäkerhet samt minskar dina risker. Det är just dessa servicelösningar som vi vill presentera något mer ingående här.

Expertis som inspirerar

Utbildning och vidareutbildning - vägvisande kunskaper

Vi är ledande när det gäller mobilitet. Grunden för detta utgörs av våra omfattande specialkunskaper samt att vi behärskar väldigt många olika faktorer som inverkar på och ställer krav på tillämpningen. Vid utveckling av individuella mobilitetslösningar förenar vi dessa komplexa miljöfaktorer, ställer in variabla egenskaper exakt och integrerar alla önskade funktioner. Vi skyddar och vårdar denna expertis. Vårt TENTE Campus är ett inspirerande informations- och utbildningscentrum där vi förmedlar våra kunskaper nära de praktiska förhållandena och utbildar våra medarbetare till lösningsexperter. Det spelar ingen roll om det gäller produktionen eller försäljning – vi lägger mycket värde på en utomordentlig undervisning, utbildning och vidareutbildning.

 

Uppkopplad kompetens - global standard

Som ett internationellt verkande företag knyter vi ihop fackkunskaper och kunskaper om tillämpningar över hela världen. Med våra branschspecifika fokusgruppers erfarenhetsskatt har du tillgång till en rådgivningskompetens på högsta nivå och aktualitet. Tack vare detta kan du utnyttja våra lösningar så mycket som möjligt och du kan öka din effektivitet på alla nivåer. Detta gäller över hela världen, på den plats där du befinner dig och på över 20 språk: Tack vare våra interna standarder när det gäller val av medarbetare, utbildning, servicekvalitet och kommunikationskompetens kan du alltid lita på att du får rådgivning av en expert.

Starka på plats och när det gäller personlig rådgivning

I vårt företag är dialogen levande. Oavsett om det är vid ett intensivt rådgivningssamtal på plats eller vid ett personligt möte med våra medarbetare över hela världen. Tack vare vår närvaro över hela världen och lokala partner har vi omfattande kunskap om de olika marknaderna och de specifika kulturella förutsättningarna. Denna kunskaper ger dig inte bara högsta tänkbara närhet utan även lösningar som är exakt anpassade till dina individuella krav. Ett kunnande som vi gärna fördjupar och vidarebefordrar i en nära dialog.

Tack vare detta finns det många utbildningsmöjligheter för alla företagsområden som ägnar sig åt utveckling och tillämpning av förbättrad mobilitet. Besök vårt inspirerande informations- och utbildningscentrum TENTE Campus och upplev vägvisande lösningar i ordets rätta bemärkelse.