LÖSNINGSKOMPETENSER

Service som flyttar

Vi har ett brett serviceutbud för våra mobilitetslösningar. Och även här uppfyller vi kravet att helt enkelt vara bättre: med hjälp av skräddarsydda tjänster skapar vi impulser för att optimera processer och mätbart höja effektiviteten inom olika områden av vårt företag. Oavsett om det gäller inköp, produktutveckling, marknadsföring, logistik eller försäljning – vi tänker på alla delar av den värdeskapande kedjan för att förbättra det sammantagna resultatet. Med våra lösningar sparar du resurser, tid och pengar, ökar flexibiliteten och beslutssäkerheten och sänker dina risker. Och exakt dessa servicelösningar skulle vi vilja ge en närmare presentation.

Läs mer

Expertis som inspirerar

Utbildning och vidareutbildning – banbrytande kunskaper

 

I fråga om mobilitet är vi banbrytande. Vi utgår från våra omfattande specialkunskaper och vår förmåga att behärska olika faktorer och krav inom tillämpningen. När vi utvecklar individuella mobilitetslösningar kombinerar vi dessa komplexa miljöfaktorer, anpassar de variabla egenskaperna perfekt och integrerar alla önskade funktioner. Vi förvaltar och delar med oss av vår expertis. I TENTE Campus har vi ett inspirerande informations- och utbildningscentrum där vi förmedlar våra kunskaper på ett praktiskt orienterat sätt och utbildar vår personal till experter på lösningarna. Oavsett om det handlar om produktutveckling, produktion eller försäljning lägger vi särskild vikt vid gedigen utbildning, fort- och vidareutbildning.

Sammankopplad kompetens – global standard

 

Som internationellt företag förenar vi fackkunskaper som förvärvats över hela världen och systemkunskaper. Genom våra branschspecifika fokusgruppers rika erfarenhet får du tillgång till rådgivningskompetens på högsta nivå och enligt de senaste rönen. Härigenom får du största möjliga nytta med våra lösningar och kan öka effektiviteten på alla plan. Och detta internationellt, nära dig och på 20 olika språk: genom vår interna standard för val av medarbetare, utbildning, servicekvalitet och kommunikationsförmåga kan du alltid lita på att du kan få enastående, fackmässig rådgivning.

 

Stark lokal närvaro – och med personlig erfarenhet

 

Inom vårt företag lever dialogen; både i intensiva personliga rådgivningssamtal på plats eller i utbyte med våra medarbetare i alla delar av världen. Genom vår internationella närvaro och lokala partner har vi omfattande kunskaper om respektive marknad och specifika kulturella förhållanden. Dessa kunskaper ger dig inte bara största möjliga närhet, utan även lösningar som är exakt skräddarsydda efter dina individuella behov. Detta är kompetens som vi gärna fördjupar och sprider i nära dialog.

Du har alltså tillgång till omfattande utbildningsåtgärder för alla företagsområden som sysslar med utveckling och tillämpning av förbättrad rörlighet. Besök vårt inspirerande informations- och utbildningscentrum TENTE Campus och upplev banbrytande lösningar i ordets rätta bemärkelse.

 

Lösningar för inköp och logistik

Lösningar för marknadsföring och försäljning

Lösningar för forskning och utveckling

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering