Vårt marknadslöfte

Läs mer

Better Mobility. Better Life.

Ordet ”mobilitet” är associerat till betydelsefulla begrepp som framsteg, rörelse, flexibilitet och framdrivning. Alla dessa präglar vårt moderna liv och är avgörande för vår utveckling och våra framsteg. Av denna anledning strävar vi i vårt företag varje dag efter att fortsätta erbjuda mobilitet. Med innovativa hjul och länkhjul. Med kompromisslös kvalitet. Och framförallt med ett tydligt märkeslöfte: Better Mobility. Better Life.


Sedan 1923 har TENTE utvecklat smarta mobilitetslösningar som tydligt förbättrar människors liv och deras yrkesliv. Lösningar som höjer produktiviteten, sörjer för mer säkerhet och öppnar nya horisonter inom design, hållbarhet och miljövänlighet – och detta inom alla delar av livet. Både inom industrin, handeln, medicinteknik eller tunga transporter. Oavsett om det gäller maskinkonstruktion, intralogistik, driftanordningar eller möbelbranschen: rullar och hjul av märket TENTE sätter nya standarder – och avgörande förändringar i rörelse. Vi njuter av det stora förtroende våra kunder visar oss – inte bara på grund av den höga produktkvaliteten och innovationsförmågan, utan i synnerhet eftersom vi kan erbjuda rådgivning nära kunden på fem kontinenter.


På följande sidor vill vi visa värden som vårt märkes många styrkor vilar på, vilka enastående mobilitetslösningar dessa resulterar i och vilka världsomfattande förbättringar som de medför. För mobilitet. För alla delar av livet. Och naturligtvis för våra kunder.