Vårt marknadslöfte

Better Mobility. Better Life.

Det är betydelsefulla begrepp som omfattas av ordet "mobilitet": Framsteg, rörelse, flexibilitet eller drivning. De präglar alla vårt moderna liv och är avgörande för framgång och utveckling. Exakt därför arbetar vi i vårt företag varje dag med att föra fram mobiliteten. Med vägvisande rullar och hjul. Med ett kompromisslöst krav på kvalitet. Och framför allt med ett tydligt marknadslöfte: Better Mobility. Better Life


Sedan 1923 utvecklar TENTE intelligenta mobilitetslösningar som förbättrar människors liv och deras arbetsvärld märkbart. Lösningar som ökar produktiviteten, ger ökad säkerhet och öppnar nya horisonter när det gäller design, hållbarhet samt miljövänlighet – närmare bestämt inom alla livsområden. Det spelar ingen roll om det handlar om industri, handel, medicinteknik eller transport av tunga laster. Om det rör sig om maskintillverkning, intralogistik, drivanordningar eller möbelbranschen: rullar och hjul av märket TENTE sätter nya standarder – och avgörande förändring i rörelse. Vi åtnjuter våra kunders förtroende inte bara på grund av den höga produktkvaliteten och innovationsglädjen utan i synnerhet också på grund av den kundnära omsorgen på fem kontinenter.


På de följande sidorna vill vi väcka ditt intresse för vilka värden dessa mångsidiga styrkeförhållanden på våra marknader beror på, i vilka enastående mobilitetslösningar de manifesteras och vilka långtgående förbättringar de åstadkommer. För mobiliteten. För alla livsområden. Och naturligtvis för våra kunder.