Ett kopplingssystem med en värdefull uppgift: ökad produktivitet

Våra rullars hållbarhet vid 100 tons belastning: År

Rullar, som klarar 63 000 kg? Inget problem

Små rullar tål i regel inte så höga vikter - men detta gäller verkligen bara i regel

Material Science för tunga uppgifter

Växelverkan: Last och slitbana

Dynamisk belastning: Krafternas komplexa spel

På framgångskurs: Förarlösa transportsystem

Fördel bakåtspårning av delar

Bygghöjd som är optimerad för användningen