Case Study

Med Disney ombord – och TENTE på däck.

Ett designprojekt och ett tydligt uppdrag: högsta tänkbara harmoni.

Ovanliga designrullar används - och ett glatt leende ansikte

Design enligt högsta tänkbara krav och individuella idéer.

Färgval: Hela spektrumet

Organisationstalang: kodning med färg

Side Story

Produktdesign som marknadsbudskap

Mer än bara färg: Utformning av ytor