Case study

Ett kopplingssystem med en värdefull uppgift: ökad produktivitet

Case study

Case Study

Case study

Hur mycket kraft behövs för att flytta 150 kg? Ingen

Case study

En av våra unika kompetenser: låsningen

Case study

Våra rullars hållbarhet vid 100 tons belastning: År

Case study

Mindre är mer: Lättviktskonstruktion

Case Studies

En rulle som vi gläder en särskild partner med, nämligen miljön.

Case study

Med Disney ombord – och TENTE på däck.

Case study

En lösning som visar på nya vägar – med vilka den reducerar gamla.

Case study

Arbetsplattformar med avgörande specialutrustning: ökad säkerhet.

Case study

Rullar, som klarar 63 000 kg? Inget problem

Case study

Ett designprojekt och ett tydligt uppdrag: högsta tänkbara harmoni.

Case study

Hundra procent säkerhet – tack vare noll procent metall.

Case study

Små rullar tål i regel inte så höga vikter - men detta gäller verkligen bara i regel

Case study

Lösningar för anspråksfulla omgivningar

Case study

Ovanliga designrullar används - och ett glatt leende ansikte

Case study

Mindre är mer - ett flertal fördelar.

Case study

Mobilitet för den demografiska förändringen

Case study

Material Science för tunga uppgifter

Case study

Bullerreducering för livskvalitet

Case study

Design enligt högsta tänkbara krav och individuella idéer.

Case study

Inspiration för marknaderna

Case study

Växelverkan: Last och slitbana

Case study

Löpytornas geometri och köregenskaper

Case study

Färgval: Hela spektrumet

Case study

Organisationstalang: kodning med färg

Case study

Lösningar för optimerad logistik

Case study

Helt enkelt snabbare: Elektroniskt datautbyte

Case study

Utmaningar golv: Faktorer som påverkar funktionen

Side Story

Produktdesign som marknadsbudskap

Case study

Safety first: Automatisk hjullåsning

Case study

Dynamisk belastning: Krafternas komplexa spel

Case Studies

En rulle som vi gläder en särskild partner med, nämligen miljön.

Case study

Mer än bara färg: Utformning av ytor

Case study

Lås: Enkelt med riktningsstabilitet

Case study

På framgångskurs: Förarlösa transportsystem

Case study

Nyckelfaktorn ergonomi: Produktiv och hälsosam

Case study

Fördel bakåtspårning av delar

Case study

Bemöta risker: Integrerad arbetssäkerhet

Case study

Bygghöjd som är optimerad för användningen

Case Studies

En rulle som vi gläder en särskild partner med, nämligen miljön.