Case Study

Länkhjul som klarar 63 000 kg? Inga problem.

Allmänt

Bemöta risker: integrerad arbetssäkerhet

Allmänt

Bullerreducering för livskvalitet

Allmänt

Bygghöjd som är optimerad för tillämpningen

Case Study

Hur ett innovativt länkhjul förbättrar logistiken i stor stil – och detta helt av egen kraft

Allmänt

Dynamisk belastning: krafternas komplexa spel

Case Study

En lösning som visar på nya vägar och reducerar de gamla.

Allmänt

Färgval: Hela spektrumet

Allmänt

Fördel med spårbarhet

Case Study

Halverade bullernivå - med samma lastkapacitet

Case Study

Våra hjuls hållbarhet vid 100 tons belastning: över flera år.

Case Study

Vår lösning vid höga design krav: en stor produktfamilj.

Allmänt

Helt enkelt snabbare: elektroniskt datautbyte

Allmänt

I perfekt harmoni: Bästa mobiliteten

Allmänt

Inspiration för marknaderna

Case Study

Ökad säkerhet för medarbetarna och optimalt skydd för godset.

Case Study

Mindre är mer – ett flertal fördelar.

Allmänt

Låsning: riktningsstabilitet utan problem

Allmänt

Lösningar för krävande miljöer

Allmänt

Lösningar för optimerad logistik

Case Study

Små länkhjul klarar i regel inte så hög vikt – men det är bara en tumregel.

Allmänt

Materialvetenskap för tunga uppgifter

Allmänt

Mer än bara färg: tryck och dekorering

Case Study

Hur mycket kraft behövs för att flytta 150 kg? Ingen.

Allmänt

Mindre är mer: lättviktskonstruktion

Allmänt

Mobilitet för den demografiska förändringen

Case Study

Design enligt högsta tänkbara krav och individuella idéer.

Allmänt

Nyckelfaktor ergonomi: produktiv och hälsosam

Allmänt

Organisationstalang: färgkodning

Case Study

Ett kopplingssystem med en värdefull uppgift: ökad produktivitet.

Allmänt

Produktdesign som marknadsbudskap

Case Study

Exceptionella designhjul i användning – och med ett leende på läpparna.

Allmänt

På framgångskurs: förarlösa transportsystem (AGV)

Case Study

Hundra procent säkerhet – tack vare noll procent metall.

Allmänt

Safety first: automatisk hjullåsning

Case Study

En av våra unika kompetenser: låsningen.

Case Study

Länkhjul med en avgörande fördel: hållbarhet.

Allmänt

Slitbanans geometri och drivegenskaper

Case Study

Arbetsplattformar med avgörande specialutrustning: ökad säkerhet.

Case Study

Med Disney ombord – och TENTE på däck.

Case Study

Hjulet som hjälper oss att glädja en speciell partner: Miljön

Case Study

Ett hjul som egentligen inte är möjligt – egentligen

Case Study

Ett designprojekt och ett tydligt uppdrag: högsta tänkbara harmoni.

Allmänt

Utmaningen golv: faktorer som påverkar funktionen

Allmänt

Växelverkan: last och slitbana