Så här får du det att rulla

Produktens benägenhet

Läs mer

Enligt definitionen av tillverkares ansvar för sina produkter, Produktsäkerhetslagen (EU-guidelines 2001/95/EG), måste följande instruktioner följas. Avvikelser från dessa medför att tillverkaransvaret upphör.

Vi skall enligt denna lag tillhandahålla våra kunder detaljerade användingsföreskrifter för våra produkter. Om dessa ignoreras, upphör vårt tillverkaransvar.

Vänligen notera att de tekniska specifikationerna i denna katalog kan komma att uppdateras.


1.0 Produktinformation och Bestämd användning

Enligt denna definition är hjul och länkhjul konstruktionsdelar som i allmänhet är utbytbara. De monteras på apparater, möbler, transportsystem eller liknande produkter för att göra dem mobila. Denna produktinformation gäller länkhjul och hjul, i synnerhet svängbara länkhjul (ej styrhjul), som används på ej motordriven utrustning vid hastigheter som inte överskrider gånghastigheten och som inte är i kontinuerlig rörelse. Länkhjul och hjul enligt denna produktinformation kan indelas i följande kategorier: - Hushåll: t.ex. stolar, möbler
- Allmänna tjänster: t.ex. kundvagnar, kontorsutrustning
- Vårdtjänster: t.ex. sjukhussängar, patientvagnar
- Industri: t.ex. transportutrustning med lastkapacitet för mellantunga och tunga laster. Hjulen kommer att ha en lång och problemfri livslängd om följande punkter iakttas:
a) Korrekt och säkert fäste i avsedd position.
b) Fästet måste ha adekvat styrka och vara tillverkat i lämpligt material för att ge ett säkert fäste.
c) Länkhjulets funktion får inte ändras eller påverkas av fästet.
d) Svängaxeln måste alltid vara vertikal.
e) För fasta hjul måste hjulaxlarna vara inriktade.
f) Om endast svängbara länkhjul används måste de vara gemensamma för varandra.
g) Om fasta hjul används tillsammans med svängbara länkhjul måste alla länkhjulen vara kompatibla och rekommenderade av tillverkaren. Om länkhjulen används i områden som utomhusområden, kustområden, korrosiva områden eller aggressiva områden måste specialprodukter specificeras. Om länkhjulet används i temperaturer under 5 °C eller över 30 °C kan dess effektivitet försämras. Speciellt kan den publicerade normala lastförmågan påverkas när länkhjulet används i temperaturer under eller över dem som anges här. Specialprodukter kan specificeras. Komponentdelar monteras till ett helt länkhjul. Tillverkaren är endast ansvarig för de ursprungliga komponentdelarna i länkhjulet. När du väljer ett länkhjul måste du tänka på alla aspekterna i den publicerade symbollistan.


2.0 Missbruk

Ordet ”missbruk” kan definieras som: 2.1 Överbelastning
2.2 Olämpligt golv
2.3 För höga temperaturer
2.4 Att inte släppa bromsarna
2.5 Exponering för frätande ämnen
2.6 För hög stötbelastning
2.7 Inträngande av främmande föremål i hjulets slitbana
2.8 För hög hastighet
2.9 Ändringar på komponentdelar och monterade länkhjul som inte har överenskommits med originaltillverkaren.


3.0 Produktkapacitet

Om användaren inte hittar en tydlig beskrivning av en produkt i tillverkarens katalog, broschyrer, beskrivande litteratur o.s.v. måste alla nya länkhjul som konstrueras för den specifika tillämpningen överenskommas helt med tillverkaren. För alla nya konstruktioner som skapas gäller relevanta DIN-, ISO- och EN-standarder samt kvalitetsstandarden RAL-RG 607/10.


4.0 Underhåll

Regelbundet underhåll av länkhjul: • omsmörjning av axel och svänglager;
• åtdragning av axlar och/eller den justerbara spindelbulten i förekommande fall. Om ett rengöringsmedel används får det inte innehålla några frätande eller slipande ämnen.


5.0 Produktinformation och användarguide

Det är nödvändigt att säkerställa att produktinformationen och användarguiden görs tillgängliga vid behov och att återförsäljaren kontrollerar att kunden erhåller den nödvändiga katalogen: att originaltillverkaren av den utrustning som produkten monteras på säkerställer att slutanvändaren har produktinformationen och användarguiden. Återförsäljaren måste ta hänsyn till produktinformationen (1.0 till 5.0) för att säkerställa att länkhjulen och hjulen fungerar korrekt. Denna produktinformation kan tillhandahållas för utfärdande till utrustningstillverkaren. Utrustningstillverkaren måste konsultera produktinformationen (1.0 till 5.0). Kopior av denna produktinformation kan beställas från länkhjulstillverkaren för distribution till slutanvändaren.

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering