Så här får du det att rulla

Monteringsanvisningar

Läs mer

Oavsett vilka fästen du väljer, är det viktigt att kontaktyta har direktkontakt med respektive enhet vid monteringen. Om hjulen skruvas fast är det viktigt att skruvarna har tillräcklig hållfasthet (minst hållfasthetsklass 8,8 eller motsvarande). Skruvens minsta åtdragningsmoment måste uppfylla de tekniska kraven. Skruvade anslutningar ska vara permanent fastskruvade så att de inte kan lossna av sig själv. Den angivna lastkapaciteten är baserad på dessa installationsanvisningar

Monteringsanvisningar Serier 5320/5327
När fästet skruvas på ska den avsedda specialskruvnyckeln användas (se figur). Det ska ligga plant under installationen så att hela skruvnyckelns täckningshylsa används. Skruvåtdragningsmoment ska vara minst 25 Nm

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering