ANVÄNDNINGSVILLKOR

TENTE CAD Service

Läs mer

I. Begränsad rätt till användning
De CAD-data som tillhandahålls är och förblir TENTE International GmbH:s egendom. Dessa data får endast användas för det företag som är inloggat med användarnamnet. Det är uttryckligen förbjudet att vidarebefordra data till tredje part under skriftligt tillstånd från TENTE International GmbH. Om det är fråga om ett företag för användaren påförs ett avtalsvite på 5 100 euro för varje överträdelse mot förbudet att vidarebefordra data.

 

II. Måttbeständighet
Inga garantier kan ges för att överlämnade CAD-data är korrekta. För enskilda produkter är konstruktionsrelaterade måttoleranser möjliga. Hör med din TENTE-rådgivare om du är tveksam.

 

III. Ändringar
Det finns ingen funktion för hantering av ändringar i överlämnade CAD-data. TENTE förbehåller sig alltid rätten till anpassningar. I fråga om tekniska ändringar är kundens företag självt ansvarigt för uppdateringar.

 

IV. Dataanvändning
Ett protokoll förs om begärda CAD-data. Insamlade data får användas av TENTE för kundrådgivning. Data kommer inte att överföras till företag som inte hör till TENTE:s säljorganisation.

 

V. Behörig domstol
Vid alla tvister som uppstår genom avtalsförhållandet, om användaren är näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska åtal väckas vid den domstol som ansvarar för sätet eller det dotterbolag för leverantören som utför leveransen. Leverantören har även rätt att väcka åtal vid beställarens säte.

 

The TENTE CAD Service is provided by CADENAS GmbH.
Please also check terms of use at http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Registerförande domstol Köln HRB 59645

Verkställande direktör:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

Momsregistreringsnummer enligt § 27 a tyska lagen om mervärdesskatt: DE 190 161 774

© Copyright:

Eftertryck samt duplicering, även i utdrag, är förbjudet utan uttryckligt tillstånd från TENTE International GmbH.

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering