Användningsvillkor

TENTE CAD-tjänst

I. Begränsning av användningen

De CAD-data som ställs till förfogande tillhör TENTE International GmbH. Dessa data får endast användas för det företag som är inloggat med användarnamnet. Det är uttryckligen förbjudet att vidarebefordra data till en tredje part utan skriftligt godkännande från TENTE International GmbH. Om användaren är ett företag avtalas ett avtalsvite i storleksordningen 5 100 € vid en överträdelse av förbudet mot vidarebefordran.

II. Måttoleranser

Det går inte att lämna någon garanti för att de överförda CAD-data är korrekta. Vid enstaka produkter kan det förekomma konstruktionsmässiga måttoleranser. Rådgör med din TENTE-rådgivare i tveksamma fall.

III. Ändringar

Det finns ingen ändringsservice för överförda CAD-data. TENTE förbehåller sig rätten till anpassningar. Vid tekniska ändringar är kundföretaget självt ansvarigt för uppdateringen.

IV. Dataanvändning

Ett protokoll över de begärda CAD-data förs. Insamlade data får användas av TENTE för kundrådgivning. En vidarebefordran av data till företag som inte hör till TENTE:s försäljning är utesluten.

V. Laga domstol

Vid alla tvister som uppstår på grund av avtalsförhållandet ska talan väckas i den domstol som är ansvarig för huvudsätet eller den filial som utför leveransen om användaren är en registrerad återförsäljare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig andel i en värdepappersfond. Leverantören har dessutom rätt att väcka talan vid beställarens huvudsäte.

 

 

TENTE CAD-tjänst tillhandahålls av CADENAS GmbH.

Vänligen kontrollera användarvillkor på http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

 

TENTE International GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 7

D - 50668 Köln

Registergericht Köln HRB 59645

 

Verkställande direktör:

Civilekonom Peter Fricke

Civilekonom Peter Helmert

 

Moms-registreringsnummer enligt § 27 a lagen om omsättningsskatt i Tyskland: DE 190 161 774

 

 

© Copyright:

Omtryck liksom kopiering, även av utdrag, är inte tillåtet/tillåten utan uttryckligt tillstånd från TENTE International GmbH.