Svängbart länkhjul

Smidiga universalhjul: Du klarar alla krökar med våra svängbara länkhjulTENTE:s svängbara länkhjul är ett riktigt universalhjul. Det ingår i alla fyra av våra produktkategorier (apparathjul, sjukhus, industri och tunglast) och är lämpligt för en stor bredd av tillämpningar från kontorsstolar till byggnadsställningar.

Det svängbara länkhjulet gör fordon av alla storlekar och vikter lättrörliga och enkla att styra. Det tillåter frekventa riktningsändringar – ett måste för alla kundvagnar – och garanterar manövrerbarhet även i trånga utrymmen. Denna rörlighet gör dock det svängbara länkhjulet olämpligt för långa förflyttningar i rak linje. Det kombineras därför ofta med fasta hjul. Fördelen: Fordonet uppnår därmed en idealisk kombination av rätlinjig förflyttning och god kurvtagningsförmåga. Förutom rörlighet är även förmågan att stå stadigt på sin plats mycket viktig för många enheter: Föreställ dig bara vad som skulle hända om ett stånd parkerat på en brant väg inte hade någon broms. Samma sak gäller för byggnadsställningar på länkhjul – det skulle vara livsfarligt för dem som arbetar på ställningarna om länkhjulen inte kunde låsas. TENTE har därför utrustat sina svängbara länkhjul med olika låsmekanismer som du kan välja beroende på dina behov: Centrallåsmekanismer ger t.ex. en snabb och tillförlitlig lösning för att förhindra att utrustning rullar iväg. Med detta system kan flera länkhjul låsas eller frigöras genom en enda handling. När både hjul- och vridfunktionen på ett svängbart länkhjul låses kallas det för "totallås". Riktningslåset å andra sidan förhindrar bara att det svängbara länkhjulet vrids och förenklar således förflyttningar i rak linje. Det förvandlar det svängbara länkhjulet tillfälligtvis till ett fast hjul och underlättar t.ex. påskjutningen av sjukhussängar. Kontakta oss om du söker det perfekta svängbara länkhjulet för dina behov. Tillsammans med vår vänliga tjänstepersonal kommer du säkert att hitta den rätta lösningen för din tillämpning i vårt omfattande produktsortiment.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul