TENTE SERVICER

Løsninger for forskning og utvikling

CAD-service – ganske enkelt raskere

Med vår CAD-service sparer du verdifull arbeidstid og øker effektiviteten i dine utviklingsprosesser. For å gjøre dette er det mangfoldige TENTE-produktuniverset tilgjengelig bekvemt og raskt hele døgnet i vårt elektroniske bibliotek.

Vi støtter konstruksjons- og utviklingsavdelingen din med tallrike 2D- og 3D-filformater, og våre team gir deg gjerne råd etter behov.

Enestående produktdesign – fordel med system

Det pregende prinsippet i vår design er systemtanken. Vårt produktunivers utmerker seg derfor takket være en høy grad av fleksible tilpasnings- og integrasjonsmuligheter. Som intelligent byggestein tilbys det utstrakt frihet for å implementere de funksjonelle og formelle kravene for bruksområdet ditt helt individuelt. Utover dette er våre ingeniører som kompetent partner for effektiv CO-utvikling alltid beredt til å utforme i fellesskap eksklusive mobilitetsløsninger for morgendagens marked.

Vi har vært impulsgiver for en perfekt forbindelse mellom ingeniørteknikk og design allerede fra starten av. De tallrike prisene selskapet vårt allerede har blitt premiert for dette, underbygger også dette punktet. Blant annet har vi fått følgende premier: Red Dot Design Award, Universal Design Award og iF Product Design Award.

Vårt testsenter – hverdagen som benchmark

Hverdagen for bruk av trinser og hjul holder seg ikke til standardene. Derfor ligger testkravene hyppig langt over de bruksspesifikke standardene. Enten det dreier seg om hjul, trinser eller enkeltkomponenter – i vårt testlaboratorium må alle deler holde stand overfor betraktelig høyere krav. Vi tester bl.a. alle delene i et temperaturkammer. Der utsettes produktene for påvirkning av ekstreme temperaturer av ulike typer og trykkforsøk. I tillegg kontrollerer vi også den statiske og dynamiske belastningskapasitet ved kontakttrykk over standarden. Det samme gjelder for de vekslende lastene ved kontinuerlige svinge- og starttester. Samspillet mellom produktene og underlaget tester vi kundespesifikt også på ulike belegg.

Vi dokumenterer fremragende holdbarhet og bestandighet ved våre trinser og hjul i analysen av slitasjevolum samt i aggressive saltspraytåketester. Resultatet er løsninger som overbeviser i kraft av topp kvalitet og ettertrykkelig forbedring av mobilitet på ditt bruksområde.

Global støtte – helt personlig

Uansett hvor selskapet ditt befinner seg, tilbyr vi en kvalifisert støtte på fem kontinenter hvor vi er disponibel for deg lokalt. Dermed kan du sette din lit til erfarne løsningseksperter som er godt kjent med de kulturelle særegenhetene i landet ditt og som gir deg råd på ditt språk, også dersom noe ikke skulle fungere som forventet.

 

Med vårt globale nettverk er vi i stand til å reagere raskt på dine anliggender og overbevise med den høyeste løsningskompetansen over hele verden.

Intelligent produktidentifikasjon – kontroll fra fabrikk

Hvis du ønsker å implementere løsninger for produktidentifikasjon i ordreavvikling, prosesstyring eller delesporing, har vi kapasitet til å utstyre produktene dine tilsvarende.

Bruk muligheten til å øke transparensen for produksjon, forenkle etterbestillings- og reparasjonsprosesser og redusere driftskostnader. På forespørsel merker vi produktene dine med en individuell datamatrisekode (DMX) som inneholder all relevant informasjon. Den digitale merkingen med nøkkeldata som modellår, produksjonsoppdrag eller bestillingsnummer garanterer en problemfri databehandling, og sikrer en ukomplisert og langsiktig tilordning av produktene.