Prosessløsninger

Service som beveger

Vi støtter deg med et bredere servicetilbud organisert rundt våre mobilitetsløsninger. Også her oppfyller vi kravet om ganske enkelt å være bedre: Med skreddersydde løsninger gir vi impulser for å optimere prosesser og for å øke effektiviteten målbart i de forskjelligste områder innen virksomheten din. Enten gjelder innkjøp, produktutvikling, markedsføring, logistikk eller salg – vi har alle prosesser i verdiskapningskjeden i mente for å forbedre totalresultatet. Med våre løsninger sparer du ressurser, tid og penger, øker fleksibiliteten og sikkerheten ved beslutningstaking samt reduserer din risiko. Og akkurat disse serviceløsningene vil vi gjerne presentere deg nærmere.

Ekspertise som inspirerer

Utdannelse og videreutdannelse – banebrytende viten

Når det kommer til mobilitet, ligger vi først. Grunnlaget for dette danner våre omfattende spesialkunnskaper samt beherskelse av de mange innvirkninger og utfordringer i bruken. Ved utvikling av individuelle mobilitetsløsninger forener vi disse komplekse omgivelsesfaktorer, stiller inn variable egenskaper helt nøyaktig og integrerer alle ønskede funksjoner. Denne ekspertisen pleier og deler vi. Med TENTE Campus har vi et inspirerende informasjons- og opplæringssenter hvor vi formidler vår knowhow praksisorientert og hvor våre ansatte utdannes til løsningseksperter. Enten det dreier seg om produktutvikling, produksjon eller salg – vi legger spesiell verdi på god opplæring, utdannelse og videreutdannelse innen alle områder.

 

Nettverkskompetanse – global standard

Som internasjonalt etablert selskap samler vi ervervede fagkunnskaper og knowhow om bruksområder fra hele verden. Med erfaringsskatten fra våre bransjespesifikke fokusgrupper står en rådgivningskompetanse på høyeste nivå og aktualitet tilgjengelig for deg. Vi skaper størst mulig nytteverdi i kraft av våre løsninger, og kan øke din effektivitet på alle områder. Og det globalt på din lokalisering og på over 20 språk: Fordi på grunn av våre interne standarder mht. ansettelse av medarbeidere, opplæring, servicekvalitet og kommunikasjonskompetanse kan du alltid stole på en fremragende faglig rådgivning.

Sterk på lokalt på stedet – ansikt til ansikt

I vårt selskap tar vi dialogen på alvor enten det dreier seg om personlige rådgivningssamtaler lokalt eller under utveksling med våre ansatte rundt om i verden. Takket være global tilstedeværen og lokale partnere har vi omfattende kunnskaper om de enkelte markedene og spesifikke kulturelle særegenhetene. Denne viten byr deg ikke bare størst mulig nærhet, men også løsninger som er skreddersydd nøyaktig til dine individuelle behov. En knowhow som vi gjerne fordyper og gir videre i tett dialog.

Dermed er omfattende opplæringstiltak som befatter seg med utvikling og bruk av forbedret mobilitet for alle bedriftsområder tilgjengelige for deg. Besøk vårt inspirerende informasjons- og opplæringssenter TENTE Campus, og opplev banebrytende løsninger til det fulle.