PROSESSLØSNINGER

Service som beveger

I forbindelse med mobilitetsløsningene våre støtter vi deg med et bredt servicetilbud. Også her oppfyller vi kravet om å være bedre: Med skreddersydde tjenester legger vi til rette for å optimalisere prosesser og å øke effektiviteten i mange ulike områder av bedriften din. Enten det gjelder innkjøp, produktutvikling, markedsføring, logistikk eller salg – vi ser på alle prosessene i verdiskapningskjeden for å forbedre totalresultatet. Med løsningene våre sparer du ressurser, tid og penger, øker fleksibiliteten og påliteligheten til avgjørelsene dine og reduserer risikoene. Og nettopp disse serviceløsningene vil vi presentere nærmere for deg her.

Les mer

Ekspertise som inspirerer

Utdannelse og videreutdannelse – kunnskap som viser vei

 

Vi ligger i forkant når det gjelder mobilitet. Grunnlaget for dette er den omfattende spesialkunnskapen vår samt at vi behersker mange ulike påvirkninger og krav i bruksområdet. Ved utvikling av individuelle mobilitetsløsninger forener vi disse komplekse omgivelsesfaktorene, stiller inn variable egenskaper presist og integrerer alle ønskede funksjonaliteter. Vi tar vare på og deler denne ekspertisen. Med TENTE Campus har vi et inspirerende informasjons- og opplæringssenter der vi formidler vår knowhow på en praktisk måte og utdanner medarbeiderne våre til løsningseksperter. Enten det gjelder produktutvikling, produksjon eller salg – i alle områder legger vi spesiell vekt på utmerket opplæring, utdannelse og videreutdannelse.

Kompetanse på nett – global standard

 

Som en internasjonal bedrift samler vi fagkunnskap og knowhow om bruksområder fra hele verden. Med den rikholdige erfaringen til de bransjespesifikke fokusgruppene har du tilgang til en oppdatert rådgivningskompetanse på høyeste nivå. Slik får du mest mulig nytte av løsningene våre og kan øke effektiviteten din på alle nivåer. Og det over hele verden, der du er og på over 20 språk: For på grunn av de interne standardene våre når det gjelder valg av medarbeidere, opplæring, servicekvalitet og kommunikasjonskompetanse kan du alltid sette din lit til fremragende faglig rådgivning.

 

Solid lokalt – og dialog ansikt til ansikt

 

I bedriften vår praktiserer vi dialog. Enten det er i en intensiv personlig rådgivningssamtale på stedet eller i utveksling med medarbeiderne våre verden over. Takket være tilstedeværelsen vår verden over og lokale samarbeidspartnere har vi omfattende kunnskap om de respektive markedene og spesifikke kulturelle særegenheter. Denne kunnskapen gir deg ikke bare optimal nærhet, men også løsninger som er nøyaktig tilpasset de individuelle behovene dine. Knowhow som vi gjerne utdyper og gir videre i nær dialog.

Derfor har du tilgjengelighet til omfattende kurstiltak for alle virksomhetsområder som befatter seg med utvikling og bruk av forbedret mobilitet. Besøk det inspirerende informasjon- og opplæringssenteret vårt TENTE Campus og lær om løsninger som bokstavelig talt viser vei.

 

Løsninger for markedsføring og salg

Løsninger for forskning og utvikling

Løsninger for innkjøp og logistikk

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering