Et koblingssystem med en viktig oppgave: produktivitetsøkning

Holdbarhet til våre hjul med 100 tonns belastning: år.

Hjul som tåler 63 000 kilo? Det er intet problem!

Små hjul tåler normalt lite vekt – men bare vanligvis

Material Science for tunge oppgaver

Vekselvirkning: last og banebelegg

Dynamisk belastning: komplekst spill av krefter

På suksesskurs: førerløse transportsystemer

Fordel med delesporing

Bruksoptimert konstruksjonshøyde