Slik får du hjulene til å rulle

Forbrukerinformasjon

Les mer

Ifølge definisjonen av produsentens ansvar for sine produkter i produktsikkerhetsloven (GPSG; EU-direktiv 2001/95/EF) må følgende informasjon følges. Avvik fra denne informasjonen medfører at produsentansvaret opphører. Vi er pålagt å gi kundene detaljert informasjon om bruken av våre produkter. Hvis denne ignoreres, opphører vårt produsentansvar. Vennligst merk at de tekniske spesifikasjonene i denne katalogen kan bli endret.

1.0 Produktinformasjon og tiltenkt bruk

Hjul er konstruksjonsdeler som monteres til apparater, møbler, transportsystemer eller lignende produkter for gjøre dem flyttbare. Denne informasjon angår hjul, særlig svingbare hjul (ikke styrehjul) som brukes på ikke-elektrisk utstyr ved en hastighet som ikke overstiger gangfart, og som ikke er i konstant bevegelse. Hjul ifølge denne produktinformasjonen kan deles inn i følgende bruksområder: - Bruk i hjemmet, for eksempel sittemøbler og andre møbler
- Bruk i sin alminnelighet, for eksempel handlevogner og kontorutstyr
- Bruk i helsevesenet, for eksempel sykehussenger, pasienttraller
- Bruk i industrien, for eksempel transportutstyr med kapasitet for middels og tung last Hjulene holder lenge og problemfritt hvis følgende punkter følges:
a) De må monteres korrekt og sikkert på tiltenkte sted.
b) Festet må ha tilstrekkelig styrke og materiale for sikker montering.
c) Hjulets funksjon må ikke endres eller påvirkes av monteringen.
d) Svingakselen må hele tiden være vertikal.
e) Faste hjul må monteres slik at hjulakslene flukter.
f) Hvis bare svingbare hjul brukes, må de være av samme type.
g) Hvis faste hjul brukes sammen med svingbare hjul, må alle hjulene være kompatible og anbefalt av produsenten. Hvis hjul brukes
utendørs, langs kysten, i korroderende og/eller aggressive områder, må det spesifiseres spesialprodukter. Ved bruk i temperaturområder under 5 °C og over 30 °C kan hjulets effektivitet svekkes, særlig kan den angitte lastkapasiteten bli påvirket. Spesialprodukter kan spesifiseres. Enkeltdeler settes sammen til et komplett hjul. Produsenten er ansvarlig bare for originaldelene som utgjør det komplette hjulet. Når man velger et hjul, må man ta hensyn til alle relevante aspekter.


2.0 Misbruk

Ordet "misbruk" kan defineres som: 2.1 Overbelastning
2.2 Uegnede gulvflater
2.3 For høye temperaturer
2.4 Manglende utløsning av bremser
2.5 Eksponering for kaustiske stoffer
2.6 For stor støtbelastning
2.7 Inntrengning av fremmedlegemer i hjulbanen
2.8 For høy hastighet
2.9 Endringer av enkeltdeler og sammensatte hjul som ikke er avtalt med originalprodusenten.


3.0 Produktytelse

Finner ikke brukeren et produkt klart beskrevet i produsentens katalog, brosjyrer, ytelsesbeskrivelser osv., må nye hjul til et bestemt bruksområde avtales med produsenten. Alle nye utførelser skal underlegges DIN, ISO og EN-standarder så vel som kvalitetsstandarden RAL-RG 607/10.


4.0 Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av hjul: • Oppsmøring av aksel og svingkranslagre
• Etterstramming av aksler og/eller eventuell justerbar kingbolt Skulle det brukes rengjøringsmidler, må disse midlene ikke inneholde korroderende eller skadelige elementer.


5.0 Produktinformasjon og bruksanvisning

Det er nødvendig å sikre at produktinformasjonen og bruksanvisningen stilles til rådighet når det er behov, at forhandleren sikrer at kunden får den nødvendige katalogen, og at originalutstyrsprodusenten, hvis utstyr produktet skal monteres på, påser at sluttkunden har produktinformasjonen og bruksanvisningen. For å sikre at hjulene fungerer korrekt, må forhandleren ta hensyn til produktinformasjonen (punkt 1.0–5.0). Denne produktinformasjonen kan skaffes til veie og gis til utstyrsprodusenten. Utstyrsprodusenten må henvise til produktinformasjonen (punkt 1.0–5.0). Kopier av denne informasjonen kan bestilles av hjulprodusenten og deles ut til sluttbrukeren.

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering