Brukervilkår

TENTE CAD-service

I. Bruksbegrensninger

De fremlagte CAD-dataene er og skal forbli TENTE International GmbHs eiendom. Dataene skal utelukkende brukes for selskapet som har registrert brukernavnet. Det er uttrykkelig forbudt å viderebringe data til tredjepart uten skriftlig samtykke fra TENTE International GmbH. Hvis et selskap bryter forbudet mot å distribuere materialet, gjelder en kontraktsstraff i størrelsesordenen 5 100 euro for hvert tilfelle.

II. Dimensjonsnøyaktighet

Vi kan ikke garantere at de fremlagte CAD-dataene er korrekte. For enkelte produkter er konstruksjonsbetingede dimensjonstoleranser mulige. Er du i tvil, ber vi deg kontakte en av våre TENTE-konsulenter.

III. Endringer

De overførte CAD-dataene er ikke omfattet av noen endringstjeneste. TENTE forbeholder seg til enhver tid retten til å foreta endringer. I tilfelle tekniske endringer er kunden selv ansvarlig for oppdateringen.

IV. Databruk

Det føres en protokoll over alle anmodede CAD-data. TENTE kan bruke de innhentede dataene til kundeserviceformål. Det er forbudt å viderebringe data til selskaper som ikke tilhører TENTEs salgsavdeling.

V. Verneting

Eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av dette kontraktsforholdet, skal bringes inn for den domstolen som er kompetent for hovedkontoret eller filialen med ansvar for leveringen, hvis brukeren er registrert kjøpmann, en offentligrettslig juridisk person eller et offentligrettslig særorgan. Leverandøren har også rett til å inngi klage ved kundens hovedkontor.

 

 

TENTE CAD-service leveres av CADENAS GmbH.

Se også brukervilkårene på http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

 

TENTE International GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 7

D - 50668 Köln

Registergericht Köln HRB 59645

 

Forretningsførere:

Diplomkjøpmann Peter Fricke

Diplomøkonom Peter Helmert

 

Merverdiavgiftsnummer iht. § 27 a i den tyske loven om merverdiavgift: DE 190 161 774

 

 

© Copyright:

Ettertrykk eller fremstilling, også i utdrag, er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra TENTE International GmbH.