Näin se saadaan rullaamaan

Tuotevastuu

Lue lisää

Laite- ja tuoteturvallisuusdirektiivin (GPSG; EU-säännökset 2001/95/EY) mukaisesti seuraavia tietoja on noudatettava koskien valmistajan tuotteittaan koskevaa vastuuta. Näistä tiedoista poikkeaminen vapauttaa valmistajan vastuusta. Meidän edellytetään antavan asiakkaillemme yksityiskohtaisia tuotteidemme käyttöä koskevia tietoja. Näiden asioiden jättäminen huomioon ottamatta vapauttaa valmistajan vastuusta. Huomaa, että tässä luettelossa esitetyt tekniset yksityiskohdat voivat muuttua.

1.0 Tuotetiedot ja määrätietoinen käyttö

Kuljetuspyörät ja irtopyörät ovat määritelmän mukaan rakenneosia, joita voidaan vaihtaa. Pyöriä kiinnitetään laitteisiin, kalusteisiin, siirtojärjestelmiin ja vastaaviin tuotteisiin, jotta niitä voitaisiin liikutella. Nämä tuotetiedot liittyvät pyöriin, erityisesti kuljetuspyöriin ja irtopyöriin (ei ohjaaviin pyöriin), joita käytetään ilman voimanlähdettä enintään kävelynopeudella ja jotka eivät ole jatkuvasti liikkeessä. Pyörät voidaan näiden tuotetietojen mukaisesti jakaa seuraaviin luokkiin käyttökohteen mukaisesti: - Kotitaloudet: esimerkiksi istuimissa ja kalusteissa
- Yleiskäyttö: esim. ostoskärryt, toimistokalusteet
- Terveydenhuolto: esim. sairaalavuoteet, potilaskärryt
- Teollisuus: esim. siirtolaitteet keski- ja raskaankäytön kantokyvyillä. Pyörillä on pitkä ja huoleton käyttöikä, kun noudatetaan seuraavia käytäntöjä:
a) Asianmukainen ja pitävä kiinnitys suunniteltuun kohtaan.
b) Kiinnityksen on oltava riittävän luja ja and materiaalin sopiva pitävää kiinnitystä varten.
c) Kiinnitystapa ei saa muuttaa pyörän toimintaa tai vaikuttaa siihen.
d) Kääntymisakselin on aina oltava pystysuora.
e) Kiinteiden pyörien akseleiden on oltava samansuuntaiset.
f) Käytettäessä pelkästään kääntöpyöriä niiden on oltava keskenään samanlaiset.
g) Jos kiinteitä pyöriä käytetään kääntöpyörien kanssa, kaikkien pyörien tulee olla keskenään yhteensopivat ja valmistajan suosittelemat. Jos pyöriä käytetään ulkona, rannikkoseudulla tai syövyttävissä olosuhteissa, on käytettävä erikoistuotteita. Alle 5 °C ja yli 30 °C lämpötiloissa pyörän ominaisuudet voivat heikentyä, erityisesti ilmoitetun nimelliskantokyvyn osalta. Tällöin voidaan käyttää erikoistuotteita. Pyörä kootaan osista. Valmistaja vastaa vain alkuperäisosista, jotka muodostavat pyörän. Pyörän valinnassa on huomioitava kaikki symbolikaavion näkökohdat. 

 

Hinaajasovelluksissa tai sovelluksissa > 4 km/h tulee aina käyttää pyöräsarjaa, joka koostuu kahdesta kääntöpyörästä ja kahdesta kiinteästä pyörästä.


2.0 Väärinkäyttö

Väärinkäyttö voidaan määritellä seuraavien avulla: 2.1 Ylikuormitus
2.2 Sopimaton lattia
2.3 Äärimmäiset lämpötilat
2.4 Jarrujen vapauttamatta jättäminen
2.5 Altistus syövyttävän emäksisille aineille
2.6 Liian suuri iskukuormitus
2.7 Vieraiden esineiden tunkeutuminen pyörän juoksupintaan
2.8 Liian suuri nopeus
2.9 Pyöriin ja pyörän osiin tehdyt muutokset, joita ei ole sovittu alkuperäisen valmistajan kanssa.


3.0 Tuotteen ominaisuudet

Jos tuotetta ei ole selkeästi kuvattu valmistajan tuoteluettelossa, esitteissä, kuvailevassa kirjallisuudessa tms., on tiettyyn käyttökohteeseen suunniteltava uusi pyörä sovittava valmistajan kanssa. Kaikkien uusien rakenteiden on oltava asianmukaisten DIN-, ISO- ja EN-standardien sekä laatustandardin RAL-RG 607/10 mukaiset.


4.0 Huolto

Pyörien säännöllinen huolto: • Akselin ja nivelen laakerien rasvaus;
• Akselien ja säädettävän tapin kiristys, jos varusteena. Jos puhdistusaineita käytetään, ne eivät saa sisältää syövyttäviä tai hiovia ainesosia.


5.0 Tuotetiedot ja käyttöopas

On tärkeää varmistaa, että tuotetiedot ja käyttöopas ovat tarvittaessa saatavilla ja että jälleenmyyjä varmistaa, että asiakas saa tarvittavan tuoteluettelon, ja että alkuperäisvalmistaja, jonka välineeseen tuote asennetaan, varmistaa että peruskäyttäjällä on tuotetiedot ja käyttöopas. Pyörien oikean toiminnan varmistamiseksi jälleenmyyjän on huomioitava tuotetiedot (1.0 - 5.0). Nämä tuotetiedot voidaan luovuttaa välineiden valmistajalle. Välinevalmistajan on viitattava tuotetietoihin (1.0 - 5.0). Tuotetietojen kopioita voi tilata pyöränvalmistajalta peruskäyttäjille jaeltavaksi.

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen