УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

TENTE CAD услуга

Прочетете още

l. Ограничения за употреба
Предоставените CAD данни са и остават собственост на TENTE International GmbH. Данните могат да се използват изключително за фирмата, регистрирана с потребителско име. Разкриването на данни на трети страни е изрично забранено без писменото съгласие на TENTE International GmbH. Ако потребителят е компания, се договаря договорна санкция от 5 100 евро за всеки случай на нарушение на забраната за оповестяване на използването на данни.

 

II. Точност на размерите
Не може да се даде гаранция за правилността на описаните CAD данни. Допустимите отклонения от дизайна са възможни при отделни продукти. Ако имате съмнения, говорете с вашия съветник от TENTE;

 

III. Промени
Разкритите CAD данни не подлежат на актуализация. TENTE си запазва правото да прави корекции по всяко време. В случай на технически промени самото клиентско дружество отговаря за актуализацията;

 

IV. Използването на данни
Води се регистър на исканите CAD данни. Получените данни могат да се използват от TENTE за целите на консултациите с клиента. Данните няма да бъдат разкривани на компании, които не са част от търговската мрежа на TENTE.

 

V. Място за провеждане
При всички спорове, произтичащи от договорното правоотношение, ако потребителят е регистриран търговец, юридическо лице от публичното право или от специално публичноправно юридическо лице, искът се отнася до съда, отговорен за централата или клона на доставчика, който извършва доставката , Доставчикът също така има право да предприеме съдебни действия в седалището на клиента;

 

TENTE CAD услугата се предоставя от CADENAS GmbH.
Моля, проверете и условията за ползване в http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Съдебен регистър Köln HRB 59645

Managing Directors:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

Данъчен идентификационен номер за продажба съгласно § 27 a Sales Tax Act: DE 190 161 774

© Copyright:

Повторно отпечатване и възпроизвеждане, изцяло или частично, не е разрешено без изричното разрешение на TENTE International GmbH.