По-малко е повече: Лека конструкция

Решения за взискателни среди

Понижени шумови емисии - със същата товароносимост

Намаляване на шума за качество на живота

Геометрия на протектора и характеристики на движването

Колела с изключителен компонент: Устойчивост