Периодът на експлоатация на нашите колела със 100 тона натоварване: в години.

Материалите използвани при пренос на тежки товари

Взаимодействие: Между натоварването и работната повърхност

Колела достатъчно здрави, за да държат 63 000 килограма.

Динамично натоварване: сложно взаимодействие на сили

Пътят към успеха: автоматизирани транспортни системи

Малките колела обикновено носят само леки товари - но това общо правило не винаги важи

Система за превключване с важна задача: повишаване на производителността.

Проследяващи части, като предимство

Височина оптимизирана спрямо нуждите