USLOVI KORIŠTENJA

Usluga TENTE CAD

Čitaj više

l. Ograničenja upotrebe
Podaci CAD su i ostaju vlasništvo TENTE International GmbH. Podaci se mogu koristiti isključivo za kompaniju registrovanu sa korisničkim imenom. Obelodanjivanje podataka trećim licima je izričito zabranjeno bez pismene saglasnosti TENTE International GmbH. Ukoliko je korisnik preduzeće, ugovorena kazna od 5.100 evra biće dogovorena za svaki slučaj kršenja zabrane objelodanjivanja.

& nbsp;

II. Tačnost dimenzija
Ne može se dati garancija za ispravnost obavljenih CAD podataka. Tolerancije dizajna moguće su u slučaju pojedinačnih proizvoda. Ako imate sumnje, razgovarajte sa svojim TENTE savetnikom;

& nbsp;

III. Promene
Otkriveni CAD podaci nisu predmet usluge ažuriranja. TENTE zadržava pravo da vrši prilagođavanja u bilo kom trenutku. U slučaju tehničkih promena, klijent kompanija je odgovorna za ažuriranje;

& nbsp;

IV. Korištenje podataka
Vodi se evidencija za tražene CAD podatke. TENTE može koristiti podatke dobijene u svrhu konsultacija potrošača. Podaci neće biti otkriveni kompanijama koje nisu deo prodajne mreže TENTE-a.

 

V. Mesto održavanja
U svim sporovima koji proizilaze iz ugovornog odnosa, ako je korisnik registrovani trgovac, pravno lice po javnom pravu ili specijalno javno pravno lice, postupak će biti vođen pred sudom koji je nadležan za taj okrug ili sedište kompanije ili predstavništva dobavljaća koji vrši isporuku . Dobavljač takođe ima pravo da preduzme pravne radnje u sedištu kupca;

& nbsp;

TENTE CAD servis nudi CADENAS GmbH.
Molimo proverite i uslove korištenja na http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Sudski registar Köln HRB 59645

Upravni direktori:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

Identifikacijski broj poreza na promet u skladu sa § 27 Zakona o porezu na promet: DE 190 161 774

© Copyright:

Ponovno štampanje i reprodukcija, u celini ili delimično, nije dozvoljeno bez izričite dozvole TENTE International GmbH.