Opšti uslovi poslovanja

Čitaj više

Naredne odredbe i uslove (“Uslovi”) objavila je kompanija TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Keln (“TENTE International GmbH”) i upravljaju ugovornim odnosima između TENTE International GmbH i svakog potrošača koji koristi onlajn maloprodajni portal (“onlajn prodavnica ”)koji je načinila dostupnim kompanija TENTE International GmbH.

Vebsajt koji je obezbedila kompanija TENTE International GmbH pod imenom www.tente.com prevashodno je namenjen pružanju informacija o kompaniji, kao i predstaljanju proizvoda i usluga koje nudi TENTE International GmbH. TENTE International GmbH, takođe, obezbeđuje podružnim kompanijama (“Ogranak”, “Ogranci”) pristup onlajn prodavnici.

Usluge koje nudi TENTE International GmbH preko vebsajta www.tente.com (“Vebsajt”) i koje koriste potrošači (“vi”, “vaši”, “potrošač”, “potrošači”) biće pružene isključivo na osnovu ovih Uslova. Bilo koji uslovi koje vi koristite neće činiti dio ugovora, osim ukoliko o tome ne postoji izričita saglasnost u pisanoj formi kompanije TENTE International GmbH.

 

1. Odgovornost za onlajn prodavnicu
TENTE International GmbH će omogućiti dostupnom onlajn prodavnicu na svom vebsajtu za slobodno korištenje potrošačima. Ekskluzivni ugovorni partner za bilo koju postavljenu narudžbu biće nadležni Ogranak.

Iako TENTE International GmbH kao operator vebsajta omogućava povezane transakcije u onlajn prodavnici, TENTE International GmbH nije ni kupac ni prodavac ponuđenih proizvoda. TENTE International GmbH nudi vama i nadležnim ograncima platformu koje omogućava postavljanje narudžbi onlajn. Osnovni ugovor koji se odnosi na postavljene naloge se zaključuje isključivo između vas i relevantnog Ogranka.

TENTE International GmbH nije ugovorni partner u ovim transakcijama i prema tome ne prihvata odgovoronost za osnovni ugovor za prodaju roba. TENTE International GmbH ne deluje kao agent Ogranka. Samo Ogranak ima prava i obaveze po ugovoru za prodaju roba. Konkretno, sva prava koja se odnose na zakonske garancije , odgovornost i/ili eventualno povlačenje moraju se provoditi direktno protiv Ogranka.

 

2. Formiranje ugovora
Možete da odaberete proizvode iz asortimana roba TENTE International GmbH i prikupite ih u takozvanu kupovnu korpu klikom na taster “dodaj u korpu ”. Klikom na taster “poruči sada ” vi postavljate narudžbu koja predstavlja obavezujuću ponudu upućenu Ogranku da kupi proizvode koji se nalaze u korpi. Možete da vidite i izmenite proizvode u korpi u svakom trenutku pre postavljanja narudžbe.

Ogranak će vam nakon toga mejlom poslati obaveštenje o prihvatanju čime označava obavezujuće prihvatanje vaše ponude. Možete da koristite funkciju za štampanje u vašem brauzeru i/ili preko provajdera vašeg mejla da odštampate kopiju ugovora. Ako traženi proizvod nije dostupan Ogranak će odbaciti prihvatanje. U ovom slučaju ugovor nije zaključen.

 

3. Pravo otkazivanja
Klijenti koji su potrošači (svako fizičko lice koje ulazi u pravnu transkaciju u svrhu izvan svoje poslovne ili samostalne delatnosti) ima pravo da otkaže ugovor za prodaju roba sa Ogrankom u skladu sa narednom politikom otkazivanja:

Pravo otkazivanja

Imate pravo da otkažete kupovinu roba bez iznošenja razloga u roku od 14 dana obaveštenjem o vašem otkazivanju u formi teksta (odnosno pismom ili mejlom) ili ako primite robu pre isteka ovog vremenskog roka vraćanjem robe. Ovaj vremenski rok počeće kada primite ovu obavest o pravu otkazivanja u formi teksta, ali ne pre nego primite robu i ne pre nego što smo ispunili obaveze pružanja informacija prema Članu 246 § 2 u vezi sa Članom 246 § 1(1) i 1(2) Uvodnim aktom nemačkog Građanskog zakonika (EGBGB) i prema § 312g(1) prvoj rečenici nemačkog Građanskog zakonika u vezi sa Članom 246 § 3 EGBGB. U cilju usaglasašavanja sa vremenskim limitom dovoljno je da pošaljete vaše obaveštenje o otkazivaju ili robu pre isteka vremenskog roka.

 

Uslovi otkazivanja

U slučaju efektivnog otkazivanja, svako izvršenje koje dobije bilo koja strana u ugovoru (kao što su robe, isplate, itd.) mora se vratiti i svaka korist koja proističe iz tog izvršenja kao što su kamata ili beneficija korištenja) se mora predati. Ako niste u mogućnosti da vratite ili predate sve ili delove robe ili primljenih beneficija, ili ako možete da vratite ili predate robu ili beneficije u oštećenom stanju vi ste pod obavezom da izvršite nadoknadu Ogranku za gubitak vrednosti. Vaša obaveza da izvršite nadoknadu za gubitak vrednosti proističe samo ako proisteklo oštećenje ili beneficije prevazilaze očekivano kao rezultat rukovanja robom na takav način koji će omogućiti ispitivanje njihovih karakteristika i funkcija. „Ispitivanje karakteristika i funkcija“ znači ispitivanje i testiranje robe na takav način koji je moguć i uobičajen u maloprodajnom objektu. Ogranak će snositi troškove i rizik vašeg vraćanja robe i proizvoda koje su pogodne za vraćanje paketom. Robe i proizvodi koji se ne mogu vratiti paketom prikupiće Ogranak Obaveza refundiranja uplata mora se izvršiti uroku od 30 dana Ovaj rok počinje, u vašem slučaju, kada podnesete vaše obaveštenje o otkazivanju ili pošaljete robu u slučaju Ogranka kada su vaše obaveštenje o otkazivanju ili roba primljeni.

 

Kraj politike otkazivanja

isključenje prava na otkazivanje

U transakcijama u vezi sa ugovorima na daljinu, pravo na poništenje ne primenjuje se na robu koja je proizvedena prema specifikacijama kupca ili koja je jasno personalizovana ili koja je, kao rezultat njihovih karakteristika, neprikladna za povraćaj.

Opšte informacije

  1. Izbegavajte oštećivanje ili uništavanje robe. Ako je moguće, pošaljite nam proizvode u originalnoj ambalaži, uključujući sve delove i materijale sadržane u pakovanju. Ako je potrebno, stavite proizvode i pakovanje unutar zaštitnog spoljnog pakovanja. Ako vi više ne posedujete originalno pakovanje, molimo vas da pakujete robu u ambalažu koja je pogodna za zaštitu od oštećenja tokom transporta.
  2. Ako je moguće nemojte označavati robu “vozarina plativa na odredištu ” kada je vraćate Ogranku.
  3. Imajte na umu da gore navedeni paragrafi 1do 2 ne čine zahtev za efikasno ostvarivanje vašeg prava na otkazivanje.

 

4. Čuvanje teksta ugovora
TENTE International GmbH će načiniti ove Uslove i sve dodatne ugovorne uslove zajedno sa detaljima o vašoj narudžbi dostupnim za konsultacije tokom procesa naručivanja. Možete da preuzmete Uslove i sačuvate rezime detalja koji se odnose na vašu narudžbu prikazanu u onlajn prodavnici koristeći odgovarajuću funkciju u vašem brauzeru. Nakon kompletiranja procesa naručivanja više nećete moći da pregledate te podatke u onlajn prodavnici.

 

5. Jezici ugovora
Ugovor je sačinjen na engleskom i nemačkom jeziku.

6. Prava i obaveze kompanije TENTE International GmbH
TENTE International GmbH pruža klijentima pristup samo maloprodajnom portalu. Prema tome, TENTE International GmbH ne poseduje bilo kakvo pravo ili obaveze koje proističu iz ugovora o prodaji roba koji je zaključen preko onlajn prodavnice (vidi paragraf 1 ovih Uslova).

TENTE International GmbH zadržava pravo da menja svoje usluge, da izvrši tehničke izmene, ili da obustavi onlajn prodavnicu na neodređeno vreme ili u potpunosti. Ne postoji obaveza da se navode razlozi ili da se poštuje otkazni rok.

TENTE International GmbH ima pravo da vas isključi iz korištenja svojih internet usluga u budućnosti i/ili da podnese zahtev za potraživanjem (na primer potraživanje za nadoknadu) protiv vas.

5. Jezici ugovora
Jezici ovog ugovora su engleski i nemački.

6. Prava i obaveze kompanije TENTE International GmbH
TENTE International GmbH pruža klijentima pristup samo maloprodajnom portalu. Prema tome, TENTE International GmbH ne poseduje bilo kakvo pravo ili obaveze koje proističu iz ugovora o prodaji roba koji je zaključen preko onlajn prodavnice (vidi paragraf 1 ovih Uslova).

TENTE International GmbH zadržava pravo da mennja svoje usluge, da izvrši tehničke izmene, ili da obustavi onlajn prodavnicu na neodređeno vreme ili u potpunosti. Ne postoji obaveza da se navode razlozi ili da se poštuje otkazni rok.

TENTE International GmbH ima pravo da vas isključi iz korištenja svojih internet usluga u budućnosti i/ili da podnese zahtev za potraživanjem (na primer potraživanje za nadoknadu) protiv vas.

 

7. Pristup
TENTE International GmbH nastoji da, u okviru raspoloživih tehničkih mogućnosti, obezbedi stalan pristup svojim Internet uslugama i srodnim uslugama i proizvodima. Pitanja koja se tiču održavanja, sigurnosti i kapaciteta, koja su izvan kontrole TENTE International GmbH, mogu dovesti do kratkotrajnih prekida ili privremenog zatvaranja onlajn prodavnice. Prihvatanjem ovih Uslova vi priznajete da TENTE International GmbH ne može da garantuje neprekidnu tehničku dostupnost svoje vebstranice.

8. Odgovornost
Odgovornost kompanije TENTE International GmbH za manje povrede svojih obaveza ograničava se na predvidivu i direktnu štetu koja prirodno proizilazi iz ugovora, osim ako je šteta prouzrokovana kao posledica smrti, lične povrede ili štete po zdravlje ili kao rezultat povrede ugovorne garancije ili prava koja proizlaze iz nemačkog Zakona o odgovornosti za proizvode. TENTE International GmbH će takođe biti odgovoran za kršenje ugovornih uslova koji su preduslov za pravilno izvršenje ugovora i usklađenost na koju se možete generalno osloniti???. TENTE International GmbH takođe odgovara za kršenje ugovornih uslova od strane licaangažovanih da pomognu u izvršenju ugovora.

 

 

TENTE International GmbH će uložiti sve razumne napore kako bi osigurao da njegova veb stranica nema poznate kompjuterske viruse i da će u svako doba nastojati da implementira skener virusa koji ispunjava trenutne tehničke standarde. Međutim, prihvatajući ove uslove, vi priznajete da vebsajt potpuno bez virusa ne može biti tehnički garantovan. Sve tvrdnje koje se tiču virusnih infekcija krajnje opreme koja pripadaju vama kao rezultat korištenja veb stranice TENTE International GmbH su isključene, uključujući nadoknadu za gubitak podataka.

 

TENTE International GmbH neće biti odgovoran za prekide na svojoj platformi koja proizilazi iz tehničkih ili pravnih razloga, kao što je neuspeh njenog servera ili softvera koji su izvan kontrole TENTE International GmbH.

 

9. Konačne odredbe
Ovaj ugovor i sve njegove izmene moraju biti u pisanoj formi. Ovaj ugovor neće se dopunjavati kolateralnim sporazumima.

 

TENTE International GmbH zadržava pravo da izmeni ove uslove u bilo koje vreme bez navođenja razloga, osim ako su amandmani nerazumni za vas. TENTE International GmbH će vas odmah obavestiti o bilo kakvim promenama ovih uslova. Ako se ne usprotivite izmenjenim uslovima u roku od 2 sedmice, smatraće se da ste prihvatili uslove u izmenjenom obliku. TENTE International GmbH je dužan da vas na početku ovog roka obaveštava o posledicama bilo kojeg postupka koji možete odabrati.

 

Ovaj ugovor uređuje se zakonima Savezne Republike Nemačke, isključujući odredbe međunarodnog privatnog prava i Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju roba.