Informacje ogólne

Mobilność dla zmiany demograficznej

Czytaj więcej


Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do roku 2050 odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 15,6 procent na całym świecie. W roku 2010 odsetek takich osób sięgnął niemal połowy tej wartości. Wyniki badań wskazują także na to, że Europa jest jednym z najstarszych regionów, w którym średnia wieku wynosi 39 lat.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do roku 2050 odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 15,6 procent. W roku 2010 takich osób była już prawie połowa tego odsetka. Badania wskazują także, że Europa jest jednym z najstarszych regionów, ze średnim wiekiem wynoszącym 39 lat. W roku 2016, liczba osób w wieku powyżej 65 lat na kontynencie europejskim wynosiła 115,8 miliona. Do roku 2060 ta liczba wzrośnie o około 60 procent.

 

Porównania globalne wskazują, że w czołówce znajduje się Japonia. Badania jasno wskazują, że odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w Japonii do roku 2060 może wzrosnąć o ponad 40 procent. W USA do roku 2050 średni wiek ludności wzrośnie do ponad 40 lat. Dla porównania: Średnia w roku 2000 wynosiła około 35 lat.

Przy tej zmianie demograficznej liczba pacjentów w lecznictwie zamkniętym na świecie rośnie. Szpitale i domy opieki staja przed wyzwaniem dostosowania się do tych zmian. Możemy w tym pomóc. Nasza firma odgrywa wiodącą role w sektorze medycznym, oferuje szeroką gamę produktów i właściwe odpowiedzi na wyzwania techniczne przyszłości.

 

Wraz z tą zmianą demograficzną na całym świecie rośnie liczba pacjentów w lecznictwie zamkniętym. Szpitale i domy opieki stają przed wyzwaniem dostosowania się do tych zmian. Możemy w tym pomóc. Nasza firma odgrywa wiodącą rolę w sektorze medycznym, oferuje szeroką gamę produktów i we właściwy sposób odpowiada na wyzwania techniczne przyszłości.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com