Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Jako uznany na całym świecie producent najwyższej jakości zestawów kołowych i kół, zdecydowanie czujemy się odpowiedzialni za dobro naszych pracowników, klientów, społeczeństwa i środowiska. Wspólnie pracujemy nad bardziej zrównoważoną i dostatnią przyszłością, przyjmując odpowiedzialność wynikającą z bycia częścią globalnej społeczności.

TENTE cares

W TENTE nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój nie jest tylko obowiązkiem; jest wplecione w strukturę DNA naszej firmy. Nie chodzi o przestrzeganie przepisów; chodzi o ucieleśnienie naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie.

Nasza misja jest prosta: chcemy być lepszą firmą, lepszym miejscem pracy, lepszym producentem, bardziej zrównoważonym, bardziej wydajnym, a przede wszystkim bardziej inspirującym dla naszych klientów. Ta ambicja napędza nas do wykraczania poza normy branżowe i wyznaczania nowych standardów w dziedzinie CSR i zrównoważonego rozwoju.

W 2023 r. zrobiliśmy znaczący krok naprzód, tworząc dedykowany dział zajmujący się wyłącznie CSR i zrównoważonym rozwojem. Dział ten służy jako siła napędowa naszej inicjatywy "TENTE cares", wyznaczając ambitne cele i kluczowe wskaźniki wydajności oraz kierując projektami zgodnymi z naszą wizją CSR.

CZYTAJ WIĘCEJ

UN Global Compact

TENTE International jest członkiem Grupy UN Global Compact, obejmującej całą rodzinę firm TENTE. Od lutego 2023 r. oficjalnie dołączyliśmy do tej globalnej inicjatywy, umacniając nasze zaangażowanie w przestrzeganie 10 zasad przywództwa ONZ i wspieranie ich celów zrównoważonego rozwoju. W ramach naszego zobowiązania zobowiązujemy się do corocznego przesyłania obowiązkowego raportu o postępach (CoP), aby pokazać nasze ciągłe zaangażowanie w przestrzeganie tych zasad.

Podstawowe wartości naszego nowego działu TENTE są głęboko zakorzenione w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na trzech konkretnych celach: Równość płci (cel nr 5), Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (cel nr 12) oraz Działania na rzecz klimatu (cel nr 13).

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność Społeczna Dla Bardziej Zrównoważonej Przyszłości

W firmie TENTE nasz podstawowy etos obraca się wokół innowacji i odkrywania nowych granic. Integralną częścią naszego DNA jest rozwój produktów w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Świadectwem naszego zaangażowania w zrównoważoną przyszłość jest nasze logo TENTE cares. Zwróć uwagę na dwa liście; symbolizują one nasze zaangażowanie w pielęgnowanie bardziej ekologicznego i zrównoważonego jutra. Zapraszamy do przyłączenia się do nas w tej ewolucyjnej podróży ku jaśniejszej i bardziej ekologicznej przyszłości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność Społeczna Naszych Pracowników

TENTE, firma rodzinna założona w 1923 roku, od samego początku wspierała bliskie, rodzinne środowisko pracy. W ramach tej kultury korporacyjnej inwestujemy w indywidualny wzrost i rozwój zawodowy naszych pracowników. Oferujemy zróżnicowany wachlarz ról i obowiązków, które są możliwe dzięki międzynarodowej współpracy z kolegami z naszych różnych spółek zależnych i z klientami na całym świecie.

Biorąc pod uwagę nasz rosnący globalny zasięg, wszystkich pracowników Grupy TENTE łączą jasno zdefiniowane wartościami korporacyjne. Osoby zatrudnione w TENTE mają zapewnione równe prawa, niezależnie od płci, przekonań religijnych czy pochodzenia kulturowego. W TENTE każda osoba cieszy się szacunkiem, na jaki zasługuje.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność Społeczna Za Nasze Społeczeństwo

Jeśli uważnie przyjrzysz się naszemu logo TENTE cares, prawdopodobnie zauważysz dwa liście, które symbolizują również wizerunek dwóch osób stojących naprzeciw siebie. Pokazuje to nasze zaangażowanie nie tylko na rzecz naszych pracowników, ale także całego społeczeństwa.

Podczas gdy nasza odpowiedzialność społeczna rozciąga się w granicach TENTE, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze działania odbijają się echem poza naszą organizacją, wpływając na szerszą społeczność. Dlatego najważniejsze jest dla nas wprowadzanie pozytywnych zmian, a zobowiązanie to podtrzymujemy na wielu płaszczyznach.

CZYTAJ WIĘCEJ