Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als wereldwijd gerenommeerde fabrikant van kwaliteitswielen houden we vast aan onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze werknemers, klanten, de maatschappij en het milieu. Samen werken we aan een duurzamere en welvarendere toekomst en omarmen we de verantwoordelijkheid die hoort bij het deel uitmaken van de wereldgemeenschap.

TENTE cares

Bij TENTE is onze betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid niet zomaar een verplichting; het is verweven in het DNA van ons bedrijf. Het gaat niet om het volgen van mandaten; het gaat om het belichamen van ons streven naar voortdurende verbetering.

Onze missie is eenvoudig: we willen een beter bedrijf zijn, een betere plek om te werken, een betere communicator, duurzamer, efficiënter en bovenal inspirerender voor onze klanten. Deze ambitie drijft ons ertoe verder te gaan dan de industrienormen en nieuwe maatstaven aan te leggen op het gebied van MVO en duurzaamheid.

In 2023 hebben we een belangrijke stap voorwaarts gezet door een speciale afdeling op te richten die zich volledig richt op MVO en duurzaamheid. Deze afdeling fungeert als de motor van ons "TENTE cares"-initiatief, stelt ambitieuze doelen en key performance indicators vast en stuurt projecten aan die in lijn liggen met onze MVO-visie.

LEES MEER

Wereldwijde Impact Van De VN

TENTE International is lid van de UN Global Compact-groep, die de hele TENTE-familie van bedrijven omvat. Sinds februari 2023 zijn we officieel lid van dit wereldwijde initiatief, waarmee we onze toewijding aan het naleven van de 10 leiderschapsprincipes van de VN en het ondersteunen van hun duurzaamheidsdoelen bekrachtigen. Als onderdeel van onze toewijding beloven we een verplichte jaarlijkse Communication on Progress (CoP) in te dienen om onze voortdurende toewijding aan deze principes aan te tonen.

De kernwaarden van onze nieuwe afdeling TENTE cares zijn diep geworteld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Momenteel richten we onze inspanningen op drie specifieke doelen: Gendergelijkheid (Doel #5), Verantwoord consumeren en produceren (Doel #12) en Klimaatactie (Doel #13).

LEES MEER

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Voor Een Duurzamere Toekomst

Bij TENTE draait onze kernethos om innovatie en het verkennen van nieuwe grenzen. Productontwikkeling voor een duurzamere toekomst maakt integraal deel uit van ons DNA.

Ons logo TENTE cares getuigt van onze toewijding aan een duurzame toekomst. De twee bladeren symboliseren onze niet aflatende verantwoordelijkheid voor een groenere, duurzamere toekomst. We nodigen u uit om ons te vergezellen op deze transformatieve reis naar een mooiere en meer ecologisch verantwoorde toekomst.

LEES MEER

Sociale Verantwoordelijkheid Voor Onze Werknemers

TENTE, een familiebedrijf dat in 1923 werd opgericht, heeft vanaf het begin een hechte, familiaire werkomgeving gekoesterd. Binnen deze bedrijfscultuur investeren we in de individuele groei en professionele ontwikkeling van onze werknemers. We bieden een gevarieerd scala aan functies en verantwoordelijkheden, die mogelijk worden gemaakt door internationale samenwerking met collega's van onze verschillende dochterondernemingen en klanten over de hele wereld.

Gezien onze groeiende wereldwijde aanwezigheid zijn alle werknemers binnen de TENTE Groep gebonden aan welomschreven bedrijfswaarden en zijn ze verzekerd van gelijke rechten, ongeacht geslacht, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Bij TENTE krijgt ieder individu het respect dat hij verdient.

LEES MEER

Sociale Verantwoordelijkheid Voor Onze Samenleving

Als u ons TENTE cares-logo goed bekijkt, zul je waarschijnlijk de twee bladeren opmerken, die ook geïnterpreteerd kunnen worden als de afbeelding van twee mensen die tegenover elkaar staan. Dit symboliseert niet alleen onze betrokkenheid bij onze werknemers, maar ook bij de maatschappij als geheel.

Hoewel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zich binnen de grenzen van TENTE uitstrekt, zijn we ons er terdege van bewust dat onze acties verder reiken dan onze organisatie en de bredere gemeenschap beïnvloeden. Het is voor ons dan ook van het grootste belang om positieve veranderingen teweeg te brengen.

LEES MEER