I. Beperkingen van het gebruik
De beschikbaar gestelde CAD-gegevens zijn en blijven eigendom van TENTE International GmbH. De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door bedrijven die zijn aangemeld met hun gebruikersnaam. De overdracht van gegevens aan derden is uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van TENTE International GmbH. Als de gebruiker een bedrijf is, wordt voor elk geval van inbreuk op het overdrachtsverbod een contractuele boete van € 5.100 opgelegd.

 

II. Maatvastheid
De juistheid van de verstrekte CAD-gegevens kan niet worden gegarandeerd. Voor individuele producten zijn ontwerpgerelateerde maattoleranties mogelijk. Neem in geval van twijfel contact op met uw TENTE-adviseur.

 

III. Wijzigingen
De verzonden CAD-gegevens zijn niet onderhevig aan wijzigingsservices. TENTE behoudt zich ten allen tijde het recht voor op aanpassingen. Bij technische wijzigingen is het klantbedrijf zelf verantwoordelijk voor de update.

 

IV. Gegevensgebruik
Er wordt een logboek bijgehouden van de gevraagde CAD-gegevens. De verkregen gegevens kunnen door TENTE worden gebruikt voor het verbeteren van de klantenservice. Een overdracht van gegevens aan bedrijven die geen deel uitmaken van de TENTE-verkoop is uitgesloten.

 

V. Bevoegdheid
Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, waarbij de gebruiker een geregistreerde handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht is, wordt de actie voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor het hoofdkantoor of het bijkantoor van de leverancier. De leverancier heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het hoofdkantoor van de klant.

 

De TENTE CAD-service wordt geleverd door CADENAS GmbH.
Zie ook de gebruiksvoorwaarden op http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Registergerecht Köln HRB 59645

Manager:
Gediplomeerd zakenman Peter Fricke
Gediplomeerd zakenman Thomas Demmerling, MBA

BTW-identificatienummer volgens § 27 van de wet op de omzetbelasting: DE 190 161 774

© Copyright:

Nadruk en reproducties, zelfs gedeeltelijk, zijn niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van TENTE International GmbH.