Overeenkomstig de regelgeving t.a.v. apparaten en veiligheid (GPSG; EU-richtlijnen 2001/95/EG) zijn we eraan gehouden onze klanten gedetailleerde informatie over het gebruik van onze producten te verstrekken. Het minachten ervan ontslaat de fabrikant van zijn verplichtingen.
Indien met deze richtlijnen geen rekening wordt gehouden kan de fabrikant niet meer aansprakelijk worden gesteld.
Attentie: de technische details in deze catalogus kan aan verandering onderhevig zijn.


1.0 Productinformatie en vastgesteld gebruik

Wielen en zwenkwielen, volgens deze definitie, zijn constructieve delen die in het algemeen onderling uitwisselbaar zijn en die onder apparatuur, meubilair, vervoer systemen of soortgelijke producten gemonteerd kunnen worden om deze mobiel te maken. Deze product informatie heeft betrekking op wielen, met name op zwenkwielen (geen stuur wielen) die op niet aangedreven apparatuur worden gebruikt, normaliter stapvoets verreden worden en niet voortdurend in beweging zijn. In wat volgt wordt naar deze voertuigen en toestellen verwezen als zijnde “voorwerpen”.

De verschillende gebruiksmogelijkheden van deze wielen kunnen in het kader van deze informatie als volgt ingedeeld worden:

- Privé gebruik, zoals b.v. zit- en woonmeubels
- Dienstverlening, zoals b.v. winkelwagens en kantoormeubilair
- Medische dienstverlening zoals b.v. ziekenhuisbedden, infuusstandaards en serveerwagens
- Industriële sector zoals b.v. (afval)containers en transportwagens voor middelmatig of zwaar draagvermogen

De wielen zullen lang en probleemloos worden gebruikt als de volgende punten worden nageleefd:
a) Het product moet aan alle daarvoor voorziene punten stevig met het voorwerp worden verbonden.
b) Het voorwerp moet op deze punten stevig genoeg zijn.
c) De functie van het product mag door de montage niet aangetast of veranderd worden.
d) Bij de zwenkwielen moet de draaikrans ten alle tijden horizontaal staan.
e) Bij de bokwielen moeten de wielassen in één lijn staan.
f) Als er alleen zwenkwielen worden gemonteerd moeten deze aan elkaar gelijk zijn.
g) Indien ook bokwielen gemonteerd worden dan mogen dit alleen de wielen zijn die de fabrikant aanbevolen heeft.

Voor vochtige plaatsen, bij directe invloed van weersomstandigheden, in de nabijheid van de zee of voor het gebruik in een agressieve en corrosie bevorderende omgeving moeten speciale uitvoeringen van het product gebruikt worden.
Voor gebruik op plaatsen met een temperatuur onder 5 ºC en boven 30 º C kan de efficiëntie van het product, met name het normale draagvermogen, nadelig beïnvloed worden. In dat geval moeten eveneens speciale uitvoeringen van het product gebruikt worden. Het is in ieder geval niet toegestaan om standaard producten bij deze omstandigheden met maximale nominale belasting te gebruiken.
De losse onderdelen vormen één functioneel product. Wij zijn enkel aansprakelijk voor het eindproduct indien alle onderdelen origineel van ons zijn.
Bij het maken van uw wielkeuze moeten alle mogelijke belastingen/omstandigheden bekend zijn. Indien dit niet kan, moeten bij de keuze alle nodige veiligheidsmarges geschat en gerespecteerd worden. 

 

Voor toepassingen met sleeptreinen of toepassingen > 4 km/u dient altijd een wielenset bestaande uit twee zwenkwielen en twee bokwielen te worden gebruikt.


2.0 Misbruik

2.0 Verkeerd gebruik van het product.
Dit gebeurt per definitie wanneer u de wielen niet gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze bestemd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
2.1 overbelasting
2.2 ongeschikte of ongelijke vloeren
2.3 te hoge- en te lage temperaturen
2.4 geremde wielen met geweld proberen te verrijden
2.5 bij bijzonder agressieve (schoonmaak)middelen
2.6 grote val- en stootbelastingen
2.7 vreemde (scherpe) voorwerpen het loopvlak binnen kunnen dringen
2.8 te hoge snelheid
2.9 wijzigingen aangebracht in de samenstellende delen en geassembleerde wielen zonder overleg met de originele fabrikant.


3.0 Product specificaties

Indien de specificaties van de wielen niet in onze catalogi, prospecten, beschrijvingen, internet etc. eenduidig vermeld staan, moeten de specifieke eisen waaraan onze wielen en hun onderdelen onderworpen zullen worden, met ons overeengekomen worden. Hierbij zijn de daarop betrekking hebbende DIN-, ISO- en CEN normen en de richtlijn RAL-RG 607/10 met betrekking tot handelsgoederen toonaangevend.
Klantspecifieke uitvoeringen kunnen eventueel van de relevante normeringen afwijken.


4.0 Onderhoud

Wielen moeten regelmatig onderhouden worden, dit houdt o.a. het volgende in:
- Regelmatig navetten van de lagers.
- Opnieuw bijregelen van demonteerbare verbindingsonderdelen
Hierbij mogen enkel reinigingsmiddelen zonder corrosiebevorderende en/of gevaarlijke bestanddelen worden gebruikt. U dient de wielen en onderdelen te vervangen zodra ze niet goed meer functioneren.


5.0 Productinformatie en gebruikershandleiding

Om aan onze informatie- en instructie verplichtingen te voldoen en in overeenstemming met de onderhoudsbepalingen vermeld in de aansprakelijkheidswetgeving met betrekking tot producten staat de volgende informatie ter beschikking;
- voor de handelssector en de verder verwerking: catalogi (en internet) met inlichtingen over het product en aanwijzingen voor de gebruiker.
- voor de gebruiker: inlichtingen over het product en aanwijzingen voor de gebruiker.

Voor een goede werking van de (zwenk)wielen moet:
- de handelssector deze inlichtingen over het product (1.0 t/m 6.0) en de aanwijzingen voor de gebruiker respecteren. Indien ze deze informatie niet in haar bezit heeft dient ze de fabrikant te vragen deze beschikbaar te stellen zodat ze deze aan de verder verwerker kan doorgeven.
- de verwerker deze inlichtingen over het product (1.0 t/m 6.0) en de aanwijzingen voor de gebruiker respecteren. Indien ze deze informatie niet in haar bezit heeft dient ze de fabrikant of iemand van de handelssector te vragen deze beschikbaar te stellen zodat ze deze aan de verder verwerker kan doorgeven.