Informacje ogólne

Blokada kierunkowa: stabilność kierunkowa bez problemu

Read more


Blokady kierunkowe montowane są w zestawach kołowych skrętnych i można nimi sterować za pomocą różnych elementów obsługowych, takich jak pedały.

Blokady kierunkowe montowane są na skrętnych zestawach kołowych i mogą być kontrolowane za pomocą różnych elementów konstrukcji, takich jak pedały. Skrętny zestaw kołowy normalnie porusza się we wszystkich kierunkach. Po uruchomieniu blokady kierunkowej, wałek zostaje zablokowany w kierunku jazdy, tak że może się on poruszać tylko w określonym kierunku. To rozwiązanie znacznie ułatwia poruszanie się zestawów kołowych w linii prostej, wzdłuż wąskich korytarzy i na duże odległości.

 

Blokada kierunkowa ma też inną zaletę: Przy dużej prędkości jazdy zapobiega wahliwości i uderzaniu zestawów kołowych. Nowoczesne rozwiązania w zakresie produktów, takie jak TENTE Linea e-lock oferują systemy blokad uruchamiane elektronicznie. System ten jest obsługiwany bez wysiłku poprzez przyciski, co pozwala osobie obsługującej kontrolować zestawy kołowe. Funkcja kontroli może też zostać zintegrowana z dotychczasowym panelem obsługi.

 

Blokada kierunkowa ma też inną zaletę: Zapobiega oscylowaniu i trzepotaniu zestawów kołowych podczas jazdy z dużą prędkością. Nowoczesne rozwiązania produktowe, takie jak TENTE Linea e-lock, oferują uruchamiane elektronicznie systemy blokad kierunkowych. Obsługa tego systemu jest bezwysiłkowa i następuje poprzez użycie przycisków, co umożliwia indywidualne sterowanie zestawami kołowymi. Funkcję sterowania można również zintegrować z istniejącymi panelami obsługi.

 

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com