PROCESLØSNINGER

Service, der gør indtryk

I alle vores mobilitetsløsninger understøtter vi dig med et bredt serviceudbud. Og også her opfylder vi kravet om bare at være bedre: Med skræddersyede ydelser inspirerer vi for at optimere processer og øge effektiviteten målbart inden for din virksomheds forskellige områder. Uanset om det handler om indkøb, produktudvikling, markedsføring, logistik eller salg – så har vi overblik over alle processer i værdiskabelseskæden, for at forbedre det samlede resultat. Med vores løsninger sparer du ressourcer, tid og penge, øger din fleksibilitet og beslutningssikkerhed og reducerer dine risici. Og lige nøjagtigt disse serviceløsninger vil vi gerne præsentere lidt nærmere for dig her.

Læs mere

Ekspertise, der inspirerer

Uddannelse og videreuddannelse – revolutionerende viden

 

Med hensyn til mobilitet går vi foran. Grundlaget for dette er vores omfattende specialviden samt styringen af mange forskellige påvirkninger og krav i anvendelsen. Ved udviklingen af individuelle mobilitetsløsninger kombinerer vi disse komplekse omgivelsesfaktorer, indstiller variable egenskaber helt nøjagtigt og integrerer alle ønskede funktioner. Denne ekspertise vedligeholder og deler vi. Med TENTE Campus råder vi over et inspirerende informations- og uddannelsescenter, hvor vi formidler vores knowhow i praksis og uddanner vores medarbejdere til løsningseksperter. Uanset om det handler om produktudviklingen, i produktionen eller i salgsafdelingen – så lægger vi særlig vægt på fremragende skoling, uddannelse og videreuddannelse på alle områder.

Sammenkørt kompetence – global standard

 

Som international virksomhed kombinerer vi fagviden, som vi har skaffet globalt, og anvendelsesknowhow. Med erfaringerne fra vores branchespecifikke fokusgrupper får du rådighed over en rådgivningskompetence på højeste niveau og aktualitet. På den måde opnår du den størst mulige nytte af vores løsninger og kan øge din effektivitet på alle niveauer. Globalt, på dine faciliteter og på over 20 sprog: På grund af vores interne standarder mht. valg af medarbejdere, skoling, servicekvalitet og kommunikationskompetence, kan du altid stole på en fremragende faglig rådgivning.

 

Stærke på stedet – og i øjenhøjde ved udvekslingen

 

I vores virksomhed gør vi brug af dialog. Om det er i den intensive personlige rådgivningssamtale på stedet eller ved udveksling med vores medarbejdere på hele kloden. Takket være vores globale tilstedeværelse og lokale partnere har vi omfattende kendskab til de pågældende markeder og specifikke kulturelle forhold. Denne viden giver dig ikke kun den størst mulige nærhed, men også løsninger, der er tilpasset nøjagtigt til dine individuelle krav. En knowhow, som vi gerne uddyber og videregiver i tæt dialog.

Dermed råder du over omfattende træningstiltag for alle virksomhedsområder, der beskæftiger sig med udviklingen og anvendelsen af forbedret mobilitet. Besøg vores inspirerende informations- og uddannelsescenter TENTE Campus og få revolutionerende løsninger i ordets bogstavligste forstand.

 

Løsninger til salg og marketing

Løsninger til forskning og udvikling

Løsninger til salg og logistik

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding