I henhold til definitionen på producentens ansvar for deres produkter, apparater og produktsikkerhed (GPSD, EU's direktiv om produktsikkerhed i almindelighed 2001/95/EF), skal de følgende oplysninger følges. Afvigelse af disse oplysninger vil frigive producenten fra dennes ansvar. Det er påkrævet af os at give vores kunder detaljerede oplysninger om anvendelsen af vores produkter. Tilsidesættelse af dette faktum vil frigive producenten fra dennes ansvar. Bemærk, at de tekniske detaljer i dette katalog kan ændres.

1.0 Produktoplysninger og tilsigtet brug

Hjul er i henhold til denne definition byggedele, der generelt kan udskiftes med hinanden. De monteres på apparater, møbler, transportsystemer eller lignende produkter, hvilket gør dem mobile. Disse produktoplysninger henviser til hjul, særligt drejelige hjul (ikke styrehjul), som anvendes på manuelt udstyr ved en hastighed, der ikke overskrider ganghastigheden, og som ikke befinder sig i kontinuerlig bevægelse. Hjul kan i henhold til disse produktoplysninger opdeles i de følgende anvendelseskategorier: - Hjemmebrug: f.eks. stole, møbler
- Generelle tjenester: f.eks. indkøbsvogne, kontorudstyr
- Sundhedssektoren: f.eks. hospitalssenge, patientvogne
- Industrielle formål: f.eks. transportudstyr med mellemtunge og tunge belastningsbærende egenskaber. Hjulene vil vare længe og uden problemer, hvis de følgende punkter overholdes:
a) Korrekt og sikker montering på det korrekte sted.
b) Befæstigelsen skal være tilstrækkelig stærk og af det rette materiale for sikker montering.
c) Hjulets funktion må ikke ændres eller påvirkes af befæstigelsen.
d) Drejeakslen skal være lodret på alle tidspunkter.
e) Faste hjul skal have alle hjulaksler på linje.
f) Hvis der kun anvendes drejelige hjul, skal de være ens.
g) Hvis faste hjul anvendes sammen med drejelige hjul, skal alle hjul være kompatible og kombinationen godkendt af producenten. Hvis hjulene anvendes i områder som:
udendørs, kystområder, ætsende og/eller aggresive områder, skal særlige produkter specificeres. Hvis hjulene anvendes ved temperaturer under 5 °C og over 30 °C kan de forringes, især kan den normale belastningskapacitet påvirkes ved temperaturer under/over dem, der er angivet heri. Særlige produkter kan angives. Komponenterne er samlet som komplette hjul. Producenten er kun ansvarlig for de originale dele, der udgør det komplette hjul. Når der vælges et hjul, er det nødvendigt at overveje alle aspekter af symboldiagrammet. 

 

Til vogne som anvendes som  slæbetog og andre applikationer som kører  > 4 km/t bør der altid anvendes et hjulsæt bestående af to drejelige hjul og to faste hjul.


2.0 Forkert brug

"Forkert brug" kan defineres som: 2.1 Overbelastning
2.2 Uegnet gulvbelægning
2.3 Temperaturer uden for værdiområdet
2.4 Manglende udløsning af bremser
2.5 Udsættelse for kaustiske stoffer
2.6 Kraftige stød
2.7 Indtrængen af fremmedlegemer i hjulbanen
2.8 For høj hastighed
2.9 Ændringer foretaget af komponenterne og monterede hjul, der ikke er blevet godkendt af den originale producent.


3.0 Produktegenskaber

Hvis brugeren ikke mener, at et produkt er præcist som beskrevet i producentens katalog, brochurer, beskrivende dokumentation osv., kan brugeren efter producentens skøn få et nyt hjul, der er designet til den særlige anvendelse. Nye design, der er berørt heraf, vil være underkastet de relevante standarder under DIN, ISO og EN samt kvalitetsstandarden RAL-RG 607/10.


4.0 Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse af hjul: • Smøring af aksler og drejelige lejer;
• Tilspænding af aksler og/eller justerbare styrebolt, hvis udstyret med en sådan. Hvis der anvendes rengøringsmidler, skal de være ikke ætsende eller slibende.


5.0 Produktoplysninger og brugervejledning

Det er nødvendig at sikre, at produktoplysningerne og brugervejledningen er tilgængelige, når det er nødvendigt, og at forhandleren sikrer sig, at kunden får det nødvendige katalog: at den originale producent af udstyret, på hvis udstyr produktet er monteret, sikrer sig, at slutbrugeren har produktoplysningerne og brugervejledningen. For at sikre korrekt funktion af hjul, skal forhandleren læse produktoplysningerne (1.0 til 5.0). Disse produktoplysninger kan leveres til producenten af udstyret. Producenten af udstyret skal se Produktoplysningerne (1.0 til 5.0). Kopier af disse produktoplysninger kan bestilles fra hjulproducenten til distribution til slutbrugeren.