Case study

En løsning, der viser nye veje - ved at reducere de gamle.

Læs mere

Ved første øjekast synes ideen hos vores kunde Esselte Leitz noget satset:

Næsten fuldstændigt at undlade brug af gaffeltrucks på deres lager. Ved nærmere eftertanke ser det dog noget anderledes ud. Ved vareplukningen benyttes der nemlig vogne med flere etager, som er forsynet med vores elektriske drivsystem TENTE E-Drive flex. Med den intelligente løsning kan medarbejderne med lethed få transporteret flere varer og forbedrer ikke kun produktiviteten, men reducerer først og fremmest gåafstandene med hele 80 procent.

Udgangssituationen

Esselte Leitz GmbH & Co KG er en del af Acco Brands Coorperation og er kendt for deres arkivmapper og innovative kontorartikler. Virksomheden tilbyder sine kunder 24-timers leveringsservice. Bestillinger, som indløber indtil kl. 13.00, ekspederes til forsendelse samme dag. Det kræver stor fleksibilitet både hos personalet og med hensyn til det tekniske udstyr.

Tidskrævende processer og mange ture at gå

Esselte Leitz afsender årligt 1,7 millioner bestillingsordrer og har seks millioner varemodtagelser om året. Dermed håndterer medarbejderne varer med en vægt på i alt 40.000 tons. Derfor arbejder virksomheden kontinuerligt på at optimere arbejdsbetingelserne og indrette vareplukningen så effektivt som overhovedet muligt. I disse bestræbelser har de ansvarlige moderniseret det eksisterende koncept for vareplukningen og indført det såkaldte Takt Time System. Det gør det muligt at organisere forsendelsen med mindst mulig arbejdsindsats. I forbindelse med denne omlægning blev også varetransporten med elektriske trucks underkastet et kritisk eftersyn. Esselte Leitz ønskede at opnå en væsentlig bedre udnyttelse af de tekniske ressourcer og en tidsbesparelse ved vareplukningen. Kapaciteten skal kunne øges fleksibelt fra det ene minut til det næste. For at opnå dette besluttede virksomheden at anvende plukkevogne, som kører ved egen kraft. Og da disse vogne i læsset tilstand har en vægt på op til 400 kilo, krævede det en løsning, som kunne gøre de tunge vogne letkørende og let manøvrerbare.

Vores intelligente mobilitetsløsning

De tunge plukkevogne skulle kunne bevæge sig hurtigt – uden at belaste medarbejderne. Samtidig skulle de være lette at betjene og perfekt manøvrerbare. For os var det derfor vigtigt at betragte situationen fra flere synsvinkler og tage forskellige faktorer i betragtning: køreegenskaberne, de forskellige krav ved arbejdsprocesserne og de ergonomiske aspekter. Løsningen blev vores elektroniske drivsystem E-Drive flex, som vi i tæt samarbejde med Esselte Leitz har tilpasset individuelt. Systemet er forsynet med en kraftig el-motor og gør det muligt at sætte plukkevognen i gang ved at trykke på en knap.

Hastigheden kan reguleres trinløst – både fremad og tilbage. Medarbejderne kan nemt, hurtigt og komfortabelt flytte tung last. Kræves der ingen understøttelse, kører E-Drive flex’ drivhjul automatisk ind. Vores team tilpassede styremodulets parametre og batteriernes driftstid præcist efter kundens specifikke behov. Parallelt hermed kiggede vi på det samlede system og undersøgte optimeringspotentialet for de eksisterende drejelige hjul. Bestykningen med udvalgt støjsvage hjul gjorde det via præcisionskuglelejer og køreflader af naturgummi muligt at skabe en betydelig forbedring af plukkevognenes køreegenskaber.

Også ergonomien spillede en vigtig rolle. Således monterede vi stikket til opladning af E-Drive’s batteri i den perfekte arbejdshøjde. Styringselementet for det elektroniske drivsystem blev udformet ergonomisk og monteret i den optimale betjeningsposition. På den måde fik Esselte Leitz en komplet systemløsning, hvor alle komponenter er perfekt afstemt med hinanden.

Den fra et brugersynspunkt lettilgængelige og fleksible E-Drive-løsning fra TENTE er godt i tråd med vores kaizen-tilgang.

Axel Zühlke, Director Logistics hos Esselte Leitz.

Optimerede processer, reducerede omkostninger og øget produktivitet

Med det nye vareplukningskoncept tilbagelægger medarbejderne nu færre skridt ved deres arbejde – 80 procent færre, for at være helt nøjagtig. Med den reducerede brug af trucks sparer virksomheden desuden udgifter til reparation, vedligeholdelse og uddannelse.

Takket være de højeffektive batterier i E-Drive flex-drivsystemet reduceres også strømforbruget kraftigt. Løsningens perfekte samspil med plukkevognene har betydet, at vi ikke blot har kunnet forbedre mobiliteten, men har kunnet optimere hele den samlede arbejdsproces, nedbringe driftsomkostningerne og øge produktiviteten mærkbart.

Relaterede Cases & Kompetencer

Gulvet som udfordring: Funktionelle påvirkninger

Et hjul, som glæder en helt speciel partner, nemlig miljøet.

Mindre mængder – større fordele.

Kontakt

Er du interesseret i individuelle løsninger?

Tal med os - vi er glade for at rådgive dig

* Obligatorisk felt

Løsninger for dine individuelle krav. Tøv ikke med at kontakte os personligt.

TENTE A/S

Birkemosevej 32

8361 Hasselager

Danmark

Phone: +45 70 10 82 10

Fax: +45 70 10 81 10

Email: info.dk@tente.com