Dynamisk belastning: Kræfternes komplekse spilNår et hjul er i bevægelse, belastes det af mere end én kraft. Ved udviklingen af hjul er det derfor vigtigt at tage højde for samspillet mellem alle de kræfter, der påvirker hjulet, for således at kunne garantere den bedst mulige kvalitet, når det gælder holdbarhed. Der skelnes grundlæggende mellem to belastningstilstande: statisk og dynamisk. Ved førstnævnte forbliver den påvirkende kraft og dens virkeretning uændret. Hjulet står stille og påvirkes konstant af en last. Ved den dynamiske belastning er kraft og virkeretning derimod ikke konstant.

Hjulet er i bevægelse, og belastningen bestemmes af en lang række påvirkningsfaktorer – lige fra vægtbelastningen, over accelerationen og hastigheden til kørslens varighed og den dermed forbundne temperaturudvikling. Alle disse faktorer påvirker hjulets enkelte komponenter og materialer. Derudover er det også nødvendigt at inddrage de mulige stødbelastninger. Dertil hører kraftpåvirkninger oppefra og nedefra og fra siderne. Ved nogle anvendelser skal hjulene kunne klare belastninger, der ligger langt over de normerede testbetingelser. Netop derfor råder vi over vore eget testcenter, hvor produkterne allerede i udviklingsfasen kan testes ud fra vores kunders individuelle behov.

Vores produktion er som en del af en fortløbende kvalitetssikring underlagt konstant overvågning, hvor de forskellige påvirkningsfaktorer og produktionsanlæggene hele tiden kontrolleres nøje. Derudover kontrollerer vi naturligvis også hele tiden slutprodukterne. Til det formål bliver en defineret andel af den igangværende produktion hver dag grundigt undersøgt ned i mindste detalje på vores laboratorier.