ANVENDELSESBETINGELSER

TENTE CAD service

Læs mere

I. Begrænsning i anvendelsen
De CAD-data, der stilles til rådighed er og forbliver TENTE International GmbHs ejendom. Dataene må udelukkende anvendes til den virksomhed, der er tilmeldt med brugernavnet. Videregivelsen af data til tredjemand er forbudt uden skriftlig tilladelse fra TENTE International GmbH. Hvis brugeren er en virksomhed, aftales for hver enkelt overtrædelse af forbuddet mod videregivelse en konventionalbod på 5.100 €.

 

II. Målfasthed
Der kan ikke overtages noget garanti for rigtigheden af de overførte CAD-data. Ved enkelte produkter er der mulighed for konstruktionsbetingede måltolerancer. Tal med dine TENTE rådgiver, hvis du er i tvivl.

 

III. Ændringer
De overførte CAD-data er ikke underlagt nogen ændringsservice. TENTE forbeholder sig altid ret til at foretage tilpasning. I tilfælde af tekniske ændringer er kundevirksomheden selv ansvarlig for opdateringen.

 

IV. Anvendelse af data
Der føres en protokol over de forespurgte CAD-data. De indsamlede data må TENTE anvende i forbindelse med kunderådgivning. En videregivelse af dataene til virksomheder, der ikke er en del af TENTE salgsafdelingen, er udelukket.

 

V. Værneting
Ved alle stridigheder, der opstår på baggrund af kontraktforholdet, skal, hvis brugeren er købmand med egen forretning, en juridisk person iht. den offentlige ret eller en offentlig-retlig særformue, anlægge søgsmål ved den domstol, der er ansvarlig for leverandørens hovedsæde eller den filial, der udfører leveringen. Leverandøren har også ret til, at anlægge søgsmål på ordregiverens hovedsæde.

 

The TENTE CAD Service is provided by CADENAS GmbH.
Please also check terms of use at http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Registreringsdomstol Köln HRB 59645

Direktør:
Cand. merc. Peter Fricke
Cand. oecon. Peter Helmert

CVR-nummer iht. § 27 a i det tyske Umsatzsteuergesetz: DE 190 161 774

© Copyright:

Eftertryk samt kopiering, også af uddrag, er forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra TENTE International GmbH.

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding