Anvendelsesbetingelser

TENTE CAD Service

I. Brugsbegrænsning

Alle CAD-oplysninger, der stilles til rådighed, tilhører på nuværende tidspunkt og fremover TENTE International GmbH. Oplysningerne må kun anvendes til den virksomhed, der er registreret med brugernavnet. Videregivelse af oplysningerne til tredjepart er uden skriftligt samtykke fra TENTE International GmbH udtrykkeligt forbudt. Såfremt brugeren er en virksomhed, aftales der ved hver overtrædelse af forbuddet mod videregivelse en konventionalbod på 5.100 €.

II. Målfasthed

Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden af de overdragne CAD-oplysninger. Ved enkelte produkter er konstruktionsbetingede måltolerancer mulige. Kontakt din TENTE-rådgiver, hvis du er i tvivl.

III. Ændringer

De tilvejebragte CAD-oplysninger er ikke genstand for nogen ændringsservice. TENTE tager til enhver tid forbehold for tilpasninger. I tilfælde af tekniske ændringer er kundevirksomheden selv ansvarlig for opdateringen.

IV. Dataanvendelse

Der føres protokol over de anmodede CAD-oplysninger. De indsamlede oplysninger må anvendes af TENTE til formål i relation til kunderådgivning. Overdragelse af oplysninger til virksomheder, der ikke er en del af TENTEs salgsorganisation er udelukket.

V. Værneting

Ved alle stridigheder, der måtte opstå på baggrund af kontraktforholdet, skal sagen, såfremt brugeren er næringsdrivende, en offentlig-retlig juridisk person eller en offentlig-retlig særlig formue, anlægges ved den domstol, der er ansvarlig for hovedsædet eller den underafdeling hos leverandøren, der udfører leverancen. Leverandøren har også ret til at anlægge sagen ved bestillerens hovedsæde.

 

 

TENTE CAD Service udbydes af Cadenas GmbH.

Se også vilkår for anvendelse på http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

 

TENTE International GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 7

D - 50668 Köln

Registergericht Köln HRB 59645

 

Direktør:

Cand.merc. Peter Fricke

Cand.oecon. Peter Helmert

 

Moms-nr. iht. § 27 a tysk lov om omsætningsafgift: DE 190 161 774

 

 

© Copyright:

Kopiering samt mangfoldiggørelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra TENTE International GmbH.