Podmínky použití

Podmínky použití

Více

l. Omezení používání
Dodané CAD údaje jsou a zůstávají majetkem společnosti TENTE International GmbH. Údaje mohou být použity výhradně pro společnost registrovanou pod jménem uživatele. Zveřejnění údajů třetím osobám je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu společnosti TENTE International GmbH. Pokud je uživatelem společnost, bude dohodnuto smluvní pokuta ve výši 5 100 EUR pro každý případ porušení zákazu zpřístupnění informací.

& nbsp;

II. Přesnost rozměrů
Pro správnost popsaných CAD dat nelze poskytnout žádnou záruku. V případě jednotlivých produktů jsou možné tolerance konstrukce. Pokud máte pochybnosti, promluvte si se svým poradcem TENTE;

& nbsp;

III. Změny
Uvedená CAD data nepodléhají servisu aktualizace. Společnost TENTE si vyhrazuje právo kdykoli provést úpravy. V případě technických změn je samotná klientská společnost odpovědná za aktualizaci;

IV. Použití dat
Zaznamenává se protokol požadovaných CAD dat. Získané údaje mohou být použity společností TENTE pro účely konzultace se zákazníkem. Údaje nebudou zpřístupněny společnostem, které nejsou součástí prodejní sítě společnosti TENTE.

& nbsp;

V. Místo konání
Ve všech sporech vyplývajících ze smluvního vztahu, je-li uživatel registrovaným obchodníkem, veřejnoprávní právnickou osobou nebo zvláštním veřejnoprávním subjektem, je žaloba podána u soudu odpovědného za ústředí nebo pobočku dodavatele provádějícího dodávku. Dodavatel je rovněž oprávněn podat žalobu v sídle zákazníka;

& nbsp;

Služba TENTE CAD je poskytována společností CADENAS GmbH.
Podívejte se také na podmínky použití na http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models

TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
Soudní kancelář Köln HRB 59645

Výkonní ředitelé:
Diplom Kaufmann Peter Fricke
Diplom Ökonom Peter Helmert

Daňové identifikační číslo prodeje podle § 27 zákona o dani z prodeje: DE 190 161 774

© Copyright:

Reprodukce a kopírování zcela nebo částečně nejsou povoleny bez výslovného svolení společnosti TENTE International GmbH.