Technické informace

Valivý odpor pojezdových koleček a kol

Více


Když se kolečka nebo kola pohybují po povrchu, působí proti tomuto pohybu síla. Toto je známo jako valivý odpor. Jedná se o sílu, která musí být použita k tomu, aby se zařízení stále pohybovalo. Naproti tomu počáteční odpor je síla potřebná k tomu, aby se stacionární zařízení dalo do pohybu. Dalším typem odporu je otáčivý odpor. Ten ovlivňuje ovladatelnost zařízení.

Důležité faktory pro valivý odpor

Valivý, otáčivý a počáteční odpor je ovlivněn několika faktory, jako je průměr kola, běhoun, ložiska kol a vyosení. Odpor se mění také v závisloti na vlastnostech podlahy. Zda jsou vhodné pevné nebo otočné kolečka nebo zda je doporučena kombinace těchto dvou typů, závisí na způsobu použití koleček. Pokud potřebujete se zařízením pohybovat pouze v přímém směru, jsou vhodnější pevná kolečka s lepšími jízdními vlastnostmi. Pokud se bude zařízení pohybovat ve všech směrech, jsou otočná kolečka ideální. V tomto případě směrová brzda zajistí dobrý výkon v přímém svěru.

Měření valivého odporu

Valivý odpor každého jednotlivého kolečka je určen za ideálních zkušebních podmínek. Podlaha musí být rovná a bez překážek a nečistot a teploty musí být v určeném rozsahu. Kolečka se pak testují v rychlosti 4 km / h s aplikovaným zatížením odpovídajícím přibližně dvěma třetinám maximálního zatížení. Za těchto ideálních podmínek lze navzájem porovnávat různá kolečka a kola. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že skutečné okolní podmínky během používání se obvykle odchylují od ideálních podmínek, což znamená, že se valivý odpor bude odpovídajícím způsobem měnit.

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

TENTE s.r.o.

69666 Sudoměřice

Česko

Phone: +420 518 367206

Fax: +420 518 367510

Email: info.cz@tente.com