Přislib naší značky

Více

Better Mobility. Better Life.

Existují některé důležité pojmy, které jsou úzce spjaty se slovem "mobilita": pokrok, pohyb, flexibilita a řízení. Všechny formují náš moderní život a jsou zásadní pro úspěch a rozvoj. Právě z tohoto důvodu v TENTE na mobilitě denně pracujeme. S našimi průkopnickými kolečky a koly, s nekompromisním standardy kvality a především s jasným příslibem značky: Better Mobility. Better Life.


Společnost TENTE od roku 1923 vyvíjí inteligentní řešení mobility. Řešení, která výrazně zlepšují životy lidí a jejich pracovní prostředí. Řešení, která zvyšují produktivitu, zajišťují větší bezpečnost a otevřou nové horizonty v oblasti designu, trvanlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Bez ohledu na to, zda se jedná o průmyslové, obchodní nebo lékařské technologie, těžkou nákladní dopravu, strojírenství, intralogistiku, tovární zařízení nebo nábytkářský průmysl, kola a kolečka společnosti TENTE nastavují nové standardy a ovlivňují změny. Díky tomu máme důvěru našich zákazníků v náš vysoce kvalitní produkt a inovativního ducha, stejně jako v naši schopnost poskytovat zákaznickou podporu na všech pěti kontinentech.


Na následujících stránkách bychom chtěli podrobně vysvětlit, jaké hodnoty tvoří základ našich mnoha silných stránek. Díky těmto hodnotám se projevují vynikající mobilní řešení a mohou být dosažena dalekosáhlá zlepšení ve všech oblastech života a samozřejmě u našich zákazníků.