Termeni şi condiţii generale

Citeste mai mult

Următorii termeni și condiții ("Termeni") sunt publicați de către TENTE International GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 7, 50668, Köln ("TENTE International GmbH") și guvernează relația contractuală dintre TENTE International GmbH și fiecare client care utilizează portalul online de vânzare cu amănuntul ("magazin online") pus la dispoziție de către TENTE International GmbH.

Site-ul web www.tente.com furnizat de către TENTE International GmbH este destinat în principal furnizării de informații despre companie și de prezentare a produselor și serviciilor oferite de către TENTE International GmbH. TENTE International GmbH oferă, de asemenea, filialelor („Filială", „Filiale“) acces la magazinul online.

Serviciile oferite de către TENTE International GmbH prin intermediul site-ului www.tente.com („Site web") și utilizate de clienți ("dumneavoastră", ”al dumneavoastră", "client", "clienți") vor fi furnizate exclusiv pe baza acestor Termeni. Orice termenii utilizați de către dumneavoastră nu vor face parte din contract, cu excepția cazului în care aceștia sunt conveniți în mod expres scris în scris de către TENTE International GmbH.

 

1. Răspunderea pentru magazinul online
TENTE International GmbH va pune la dispoziție un magazin online pe site-ul său web pentru a putea fi utilizat în mod gratuit de către clienți. Partenerul contractual exclusiv pentru orice comenzi plasate va fi Filiala relevantă.

Chiar dacă TENTE International GmbH, în calitate de operator al site-ului, permite efectuarea tranzacțiilor asociate în magazinul online, TENTE International GmbH nu este nici cumpărătorul, nici vânzătorul produselor oferite. TENTE International GmbH vă oferă dumneavoastră și Filialelor relevante o platformă care să permită plasarea comenzilor online. Contractul de bază aferent comenzilor plasate este încheiat exclusiv între dumneavoastră și Filiala relevantă.

TENTE International GmbH nu este un partener contractual în aceste tranzacții și, prin urmare, nu își asumă responsabilitatea pentru contractul de bază pentru vânzarea de bunuri. TENTE International GmbH nu acționează ca agent al Filialei. Doar Filiala va avea drepturi și obligații în temeiul contractului pentru vânzarea de bunuri. În special, orice drepturi privind garanțiile legale, răspunderea și/sau retragerea pe care le aveți, trebuie să fie aplicate direct împotriva Filialei.

 

2. Încheierea contractului
Puteți selecta produse din gama TENTE International GmbH și le puteți colecta într-un așa-numit coș de cumpărături făcând clic pe butonul "adăugați în coș”. Făcând clic pe butonul „comandă acum", plasați o comandă care este o ofertă obligatorie adresată Filialei pentru a achiziționa produsele care se află în coșul de cumpărături. Puteți să vizualizați și să modificați produsele din coșul de cumpărături în orice moment înainte de a plasa comanda.

Filiala vă va trimite apoi o notificare de acceptare prin e-mail pentru a indica acceptarea obligatorie a ofertei dumneavoastră. Puteți utiliza funcția de imprimare în browser-ul dumneavoastră și/sau prin furnizorul dumneavoastră de e-mail pentru a imprima o copie a contractului. În cazul în care produsul dorit nu este disponibil, Filiala va refuza acceptarea. În acest caz, un contract nu este încheiat.

 

3. Dreptul de a anuala
Clienții care sunt consumatori (orice persoană fizică care efectuează o tranzacție legală în scopuri în afara activității sau care desfășoară activități independente) au dreptul de a anula un contract de vânzare a bunurilor cu o Filială în conformitate cu următoarea politică de anulare:

Dreptul de a anuala

Aveți dreptul să anulați cumpărarea de bunuri fără a furniza un motiv, în termen de 14 zile prin notificarea anulării în formă scrisă (de exemplu prin scrisoare sau e-mail) sau dacă primiți bunurile înainte de expirarea acestui termen, prin returnarea bunurilor. Limita de timp începe în momentul primirii prezentei notificări cu privire la dreptul de anulare în formă scrisă, dar nu înainte de a primi bunurile și nu înainte de a îndeplini obligațiile de furnizare a informațiilor în conformitate cu articolul 246 § 2 coroborat cu articolul 246 § 1 (1) și 1 alineatul 2 din Legea Introductivă a Codului Civil german (EGBGB) și în temeiul articolului 312g alineatul (1) primul aliniat din Codul Civil german în coroborare cu articolul 246 § 3 EGBGB. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți notificarea de anulare sau bunurile înainte de expirarea termenului.

 

Condiții de anulare

În cazul unei anulări valide, orice performanță primită de oricare dintre părțile contractului (cum ar fi bunuri, plăți etc.) trebuie returnată, iar orice beneficii derivate din performanță (cum ar fi dobânda sau beneficiile utilizării) trebuie restituite. În cazul în care nu puteți să renunțați integral sau parțial bunurile sau beneficiile primite sau dacă puteți să returnați doar bunuri sau beneficii într-o stare deteriorată, sunteți obligat să despăgubiți Filiala pentru pierderea suferită. Obligația dumneavoastră de a compensa pierderea suferită se verifică numai în cazul în care deteriorarea sau avantajele derivate depășesc ceea ce se poate aștepta ca urmare a manipulării mărfurilor astfel încât să se permită examinarea caracteristicilor și funcțiilor acestora. "Examinarea caracteristicilor și a funcției" înseamnă inspectarea și testarea bunurilor așa cum se obișnuiește într-un magazin de vânzare cu amănuntul. Filiala va suporta costurile și riscul ca bunurile și produsele care se pretează returnării prin colet să fie returnate. Bunurile și produsele care se pretează returnării prin colet vor fi colectate de către Filială. Orice obligații de rambursare a plăților trebuie să fie îndeplinite în termen de 30 de zile. În cazul dumneavoastră acest termen va începe atunci când veți trimite notificarea de anulare sau când veți trimite bunurile, iar în cazul Filialei atunci când notificarea dumneavoastră de anulare sau bunurile sunt primite.

 

Politica de terminare a anulării

Excluderea dreptului de anulare

În cazul tranzacțiilor privind contractele la distanță, dreptul de anulare nu se aplică bunurilor care au fost produse conform specificațiilor clientului sau care sunt personalizate în mod clar sau care, datorită caracteristicilor lor, nu se pretează pentru returnare.

Informații generale

  1. Evitați deteriorarea sau distrugerea bunurilor. Dacă este posibil, vă rugăm să ne returnați produsele în ambalajul original, inclusiv toate piesele și materialele conținute în ambalaj. Dacă este necesar, plasați produsele și ambalajul într-un ambalaj exterior de protecție. În cazul în care nu mai sunteți în posesia ambalajului original, vă rugăm să ambalați produsele în ambalaje adecvate pentru a le proteja împotriva deteriorării în timpul transportului.
  2. Dacă este posibil, vă rugăm să nu marcați bunurile "transport de marfă" atunci când le returnați Filialei.
  3. Vă rugăm să rețineți că alineatele 1 până la 2 de mai sus nu formulează cerințe pentru exercitarea efectivă a dreptului de anulare.

 

4. Stocarea textului contractului
TENTE International GmbH va pune la dispoziție Termenii prezenți și orice termeni contractuali suplimentari împreună cu detaliile referitoare la comanda dumneavoastră pentru consultare în timpul procesului de comandă. Puteți descărca Termenii și puteți salva un rezumat al detaliilor referitoare la comanda dumneavoastră așa cum este afișată în magazinul online, utilizând funcția corespunzătoare din browserul dumneavoastră. După finalizarea procesului de comandă, nu veți mai putea vizualiza aceste date în magazinul online.

 

5. Limba contractului
Limbile acestui contractului sunt engleza și germana.

6. Drepturile și obligațiile TENTE International GmbH
TENTE International GmbH oferă clienților acces doar la un portal online de vânzare cu amănuntul. Așadar, TENTE International GmbH nu deține drepturi sau obligații care decurg din contractele de vânzare de bunuri încheiate prin intermediul magazinului online (a se vedea paragraful 1 al acestor Termeni).

TENTE International GmbH își rezervă dreptul de a-și modifica serviciile, de a face modificări tehnice sau de a înceta să opereze un magazin online pe o perioadă nedeterminată sau în întregime. Nu există nicio obligație de a motiva sau de a respecta o perioadă de preaviz.

TENTE International GmbH are dreptul de a vă exclude de la folosirea serviciilor sale de internet în viitor și/sau să facă reclamații (de exemplu, cererile de despăgubire) împotriva dumneavoastră.

 

7. Accesibilitate
TENTE International GmbH se va strădui, în funcție de capacitatea tehnică disponibilă, să asigure acces permanent la serviciile sale de internet și la serviciile și produsele aferente. Problemele legate de întreținere, securitate și capacitate, aflate în afara controlului TENTE International GmbH, pot duce la întreruperi pe termen scurt sau închiderea temporară a magazinului online. Prin acceptarea acestor Termeni, luați la cunoștință faptul că TENTE International GmbH nu poate garanta disponibilitatea tehnică continuă a site-ului său.

8. Răspundere
Răspunderea TENTE International GmbH pentru încălcări minore ale obligațiilor sale se limitează la daunele previzibile și directe care decurg în mod natural din contract, cu excepția cazului în care daunele sunt cauzate ca urmare a decesului, a vătămării corporale sau a vătămării sănătății sau ca urmare a unei încălcări a unei garanții contractuale sau a drepturilor care decurg din Legea germană privind răspunderea în materie de produse. TENTE International GmbH este, de asemenea, răspunzătoare pentru încălcarea termenilor contractuali, care sunt o condiție prealabilă pentru buna executare a contractului și pentru respectarea pe care vă puteți baza în general. TENTE International GmbH va fi, de asemenea, răspunzătoare pentru încălcarea clauzelor contractuale de către agenții angajați să asiste la executarea contractului.

 

 

TENTE International GmbH depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că site-ul său web nu deține viruși informatici cunoscuți și se va strădui în permanență să implementeze un scaner de virus care să îndeplinească standardele tehnice actuale. Cu toate acestea, prin faptul că sunteți de acord cu acești termeni, luați la cunoștință faptul că nu poate fi garantat din punct de vedere tehnic un site complet fără viruși. Sunt excluse toate reclamațiile privind infecțiile cu viruși ale echipamentelor finale care vă aparțin ca urmare a utilizării site-ului web TENTE International GmbH, inclusiv compensarea pierderii de date.

 

TENTE International GmbH nu va fi răspunzătoare pentru întreruperile la platforma proprie care rezultă din motive tehnice sau legale, cum ar fi defectarea serverului sau a software-ului său, care depășesc controlul TENTE International GmbH.

 

9. Dispoziții finale
Prezentul contract și orice modificări aduse acestuia trebuie să fie în formă scrisă. Contractul nu va fi completat prin acorduri colaterale.

 

TENTE International GmbH își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment fără a prezenta motive, cu excepția cazului în care modificările sunt nerezonabile pentru dumneavoastră. TENTE International GmbH vă va notifica imediat despre orice modificare a acestor Termeni. În cazul în care nu vă opuneți termenilor modificați în termen de 2 săptămâni, se va considera că ați acceptat Termenii în forma lor modificată. TENTE International GmbH este obligată să vă avertizeze la începutul acestui termen cu privire la consecințele oricăror acțiuni veți alege.

 

Prezentul contract este reglementat de legislația Republicii Federale Germania, cu excepția prevederilor dreptului privat internațional și a Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration