Přeneste věci na kola

Záruka výrobku

Více

Podle ručení výrobce definovaného v "zákonu o ručení za výrobek" (§ 4 Prod-HaftG) je nutno respektovat následující informace o kolech a kolečkách. Nedodržování zbavuje výrobce povinnosti ručení za výrobek. Upozorňujeme na to, že technické údaje v tomto katalogu mohou být změněny.

1.0 Informace o produktech

Kola a kolečka ve smyslu této definice jsou konstrukční prvky, které lze ze zásady vyměňovat a které jsou namontovány na k tomu upravené přístroje, nábytek a transportní systémy, nebo tomu příbuzné výrobky k pojíždění. Tato informace o výrobku se vztahuje na kola a kolečka, zejména na pasivně vodicí kolečka (otočná kolečka), pro vozidla a přístroje nepoháněné strojem, jmenovaná v následujících objektech, které nejezdí rychleji než krokovou rychlostí a ne při trvalém provozu.

Kola a kolečka ve smyslu této informace o výrobku lze rozdělit do následujících oblastí použití:

Obytná oblast
- např. sedací nábytek, bytový nábytek

Oblast služeb
- služby obecně - např. nákupní vozíky, kancelářské stroje
- nemocnice - např. nemocniční lůžka

Průmyslová oblast
- např. transportní přístroje se střední nebo velkou nosností

K použití k určenému účelu patří zejména odborná montáž:

a) Výrobek musí být na všech k tomu určených bodech pevně spojen s objektem.

b) Objekt musí být na těchto místech dostatečně pevný.

c) Funkce výrobku nesmí být negativně ovlivněna nebo změněna montáží.

d) Otočná kolečka musí být namontována tak, aby jejich osy otáčení stály svisle.

e) Pevná kolečka musí být namontována tak, aby osy kola byly v jedné ose.

f) Na jednom objektu použít jen otočná kolečka stejného druhu. Budou-li namontována i pevná kolečka, pak mohou být instalována jen kolečka, která byla k tomu účelu doporučená výrobcem.

Do vlhkých prostor, při vystavení přímým atmosférickým vlivům, v blízkosti moře nebo k nasazení do agresivního, korozivního prostředí musí být výrobky specifikovány ve zvláštním provedení.

Při použití v teplotním rozmezí pod 5° C a nad 30° C je nutno výrobky specifikovat ve zvláštním provedení. V žádném případě nemohou být za těchto podmínek provozovány standardní výrobky se jmenovitou zátěží.

Kolo, těleso, brzdy a příslušenství hřídele tvoří funkční jednotku. Záruka je povinná jen u našich originálních výrobků. Při výběru koleček musí být známa všechna možná zatížení. V opačném případě je nutno je odhadnout s dostatečnými bezpečnostními přídavky.


2.0 Zneužití

Chybné použití-tzn. použití kol a kladek k neurčenému účelu vzniká tehdy, pokud
2.1 byla kola a kladky s nižšími nosnostmi, které jsou uvedeny v katalogu, nasazena jako kola a kladky s vyšší nosností
2.2 byla použita na nevhodném, nerovném podkladu
2.3 byly teploty okolí příliš vysoké nebo nízké
2.4 bylo s přístrojem se zabržděnými kolečky hýbáno násilím
2.5 mohla působit zvlášť agresivní média
2.6 došlo k nepřiměřeně hrubému nárazu nebo pádu
2.7 se do bandáže dostala cizí tělesa
2.8 byla kolečka a kladky provozována s příliš vysokou rychlostí
2.9 byly provedeny změny, které nebyly odsouhlaseny s výrobcem.


3.0 výkon výrobku

Není-li výkon výrobku konkrétně stanoven v našich katalozích, prospektech, specifikacích výkonů atd., musí být požadavky na Vaše kolečka, popř. jejich konstrukční části, domluveny s námi.
Přitom jsou směrodatné příslušné normy DIN, ISO a EN i směrnice zboží RAL-RG 607/10.
Provedení podle specifikace zákazníka můžeme případně upravit od normami definovaných požadavků.


4.0 Údržba

Kola a kladky musí být pravidelně udržována dle potřeby
- namazání ložisek mazivem
- utažení rozebíratelných spojů.
Mohou být použity jen ty čistící prostředky, které neobsahují korozivní a škodlivé složky.
Kolečka, popř. jejich konstrukční prvky vyměnit, jakmile se vyskytnou funkční poruchy.


5.0 Informace o produktu a průvodce užitele

Ke splnění povinností k poskytování informací a instrukcí rovněž i údržby podle zákona o ručení za výrobek jsou k dispozici:
-pro obchod a dalšího zpracovatele: katalogy s informacemi o výrobku a uživateli
-pro uživatele: informace u výrobku a uživateli
K zabezpečení funkce kol a kladek
-je obchodník povinen poskytovat a dodržovat tyto informace o výrobku a uživateli (bod 1.0-6.0), v případě potřeby si je vyžádat u výrobce a vydat k dalšímu zpracovateli
-je zpracovatel povinen poskytovat a dodržovat tyto informace o výrobku a uživateli (bod 1.0-6.0), v případě potřeby si je vyžádat u výrobce nebo obchodníka a předat je uživateli.

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace