Produktfamilj

AGILA

Agila

Förbättrad körstabilitet

Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning enbart rakt fram på långa sträckor.

Användarvänlig centrallåsning

Samtidig låsning av mer än en rulle med en central manöverspak.

Praktisk systemlösning

Alla tekniska komponenter för central låsning för enkel integrering.

Snabb montering

Snabbare monteringsprocesser med enkla insticksfästen.

Variabel fastsättning

Olika fästmått för många olika tillämpningar.

Optimerad manövrerbarhet

Dubbelrulle med hög manövrerbarhet tack vare differentialverkan.

Kontrollerad ledningsförmåga

Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.

Transport nästan utan vibrationer

Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.

Låst stillestånd

Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.

Steril rengöring

Hjul för ångvärmesterilisering i autoklaver för sterila användningsområden.

Färganpassning

Färger som kan anpassas till produktens design.

Lackerad yta

Svart hus med stöt- och reptålig katodisk dopplackering.

Provad kvalitet

Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.

Konstant värmebeständighet

Duratech-hjul av värmebeständig plast för extrema användningsförhållanden.

Permanent tvättbarhet

Alla metallkomponenter av rostfritt stål.

Skyddande tätning

Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.

Hållbart hus

Dubbelrulle med ökad hållbarhet med låg bygghöjd.

Normenligt utförande

Kan användas i storkök (DIN 18867 del 8).

Nästan ljudlöst

Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.

Spårlös rörelse 

Hjul med reducerad drivning och nästan ingen behov av rengöring.

Användning utan missfärgning

Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider. Kan även användas till golv av obehandlat trä och natursten.

Hjul med lågt underhållsbehov

Slirskydd för störningsfri gång och lätt rengöring.

Byte av delar vilket är skonsamt mot resurserna

Hjulen kan bytas utan problem tack vare fastskruvade axlar.

Ofarliga material

Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.

Tread materials

Productfamily

Supratech

Productfamily

Basetech

Productfamily

Puretech

Productfamily

Duratech

Productfamily

Maxtech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

43533 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 464700

Fax: +46 31 486848

Email: order@tente.se