Våre bransjer

bilindustrien

Intralogistikk

Medisinsk utstyr

Sykehussenger

Møbler

Næringsmiddelbransjen og catering

Handel

Underholdning

Maskinkonstruksjon og verksted

Rengjøring

Butikkbygg og forretninger