Juridisk informasjon

Personvernerklæring

Les mer

1 Forord
Hjertelig velkommen til vår nettside! Vi legger stor vekt på beskyttelse av dine data og ivaretakelse av din privatsfære. Nedenfor forklarer vi hvilke data vi behandler, når og til hvilket formål, og med hvilket juridisk grunnlag. Vi vil forklare hvordan våre tilbudte tjenester fungerer, og hvordan beskyttelsen av dine personopplysninger sikres. Personopplysninger er ifølge artikkel 4 første ledd i EUs personvernforordning all informasjon som berører en identifisert eller identifiserbar naturlig person. Som identifiserbar anses en naturlig person som kan identifiseres, direkte eller indirekte. Ytterligere informasjon om dette finnes bl.a. i artikkel 4 første ledd i EUs personvernforordning. Denne personvernerklæringen kan til enhver tid vises, lagres og skrives ut.

Dersom vi anfører vår legitime interesse eller en legitim interesse for en tredjeperson som juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger (artikkel 6 første ledd, bokstav f i EUs personvernforordning), har du rett til å motsette deg dette i henhold til artikkel 21 i EUs personvernforordning: I henhold til artikkel 21 i EUs personvernforordning har du til enhver tid rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysninger for direkte markedsføring eller profilering i forbindelse med dette. Heller ikke for andre formål vil vi da behandle personopplysninger, med mindre vi kan anføre tvingende legitime årsaker for behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen gjelder fremsettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter (se også f.eks. artikkel 21 første ledd i EUs personvernforordning, såkalt «begrenset innsigelsesrett»). I dette tilfellet må du begrunne innsigelsen ut fra din spesielle situasjon. Du kan også motsette deg behandling av dine personopplysninger av personlige årsaker, når dette har vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89 første ledd i EUs personvernforordning, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse (se artikkel 21, sjette ledd i EUs personvernforordning).

Vi henviser også spesielt til de enkelte avsnittene om tilbakekalling (f.eks. merknaden: «Du har rett til å gi innsigelse»), dersom denne retten foreligger. Der finner du også ytterligere informasjon om utøvelse av tilbakekallingsretten.

For at den følgende personvernerklæringen skal være oversiktlig, viser vi på forskjellige steder linker til informasjon og personvernmerknader med linker som befinner seg på eksterne nettsider (se også avsnittet «Sosiale nettverk og eksterne linker» i denne personvernerklæringen). Vi gjør vårt beste for å holde linkene som vi henviser til i denne personvernerklæringen, oppdatert. På grunn av de hyppige oppdateringene av nettsidene kan det likevel forekomme av linkene ikke fungerer korrekt. Dersom du skulle komme over en slik link, vil vi sette pris på at du gir oss beskjed, slik at vi kan rette opp den aktuelle linken.

 

2. Ansvarlig behandler
Ansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til artikkel 4 sjuende ledd i EUs personvernforordning er:

Afrika Sør-Afrika TENTE Castors South Africa Pty (Ltd), 2 Wankel Street, Jet Park, P.O. Box 26602, East Rand 1462
Amerika Canada TENTE Canada, Inc., 42 Cardico Drive, Stouffville, Ontario, L4A 2G5
  Canada TENTE Canada, Inc., 9270 Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Quebec, spanS 1L5
  USA TENTE Casters, Inc., 2266 Southpark Drive, Hebron, KY 41048
Asia Kina TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd., #9 Jinling Industrial Estate, No. 88, East Jinling Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215122
  Japan TENTE Casters Co., Ltd., 13, Chidori-cho, Ichikawa-city, Chiba, 272-0126
  Korea TENTE LLC, A-1711, Sinsu-ro 767, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16827 Republic of Korea
Australia Australia TENTE Castors & Wheels Pty. Ltd., Unit B4, 3 – 29 Birnie Ave, Lidcombe NSW 2141, PO Box 322, Sydney Markets NSW 2129
Europa Belgia TENTE NV, Industriezone 9, 9770 Kruishoutem
  Danmark TENTE A/S, Birkemosevej 32, 8361 Hasselager
  Tyskland TENTE-ROLLEN GmbH, Herrlinghausen 75, 42929 Wermelskirchen
  Finland TENTE OY, Fraktvägen 5A, 435 33 Mölnlycke
  Frankrike TENTE S.A.S., 11, rue de l‘Orme Brisé - Pringy, 77986 St Fargeau Pthierry Cedex
  Frankrike TENTE Polyurethane Parts S.A.S., 1103, Route Charnay-Les-Mâcon, 71960 Chevagny les Chevrières
  Frankrike TENTE Roulettes Polymères-Bruandet S.A.S., 13 rue des Charmois, 39700 La Barre
  Irland TENTE LTD., Ballymote, Co. Sligo, F56 VK80
  Italia TENTE Ruote S.r.l., Via del Lavoro, 1, 20084 Lacchiarella (MI)
  Latvia TENTE SIA, Lapegles, Stūnīši, Olaines novads, LV -2117
  Nederland TENTE Wielen B.V., Noorderdreef 66, 2153 LL Nieuw-Vennep
  Norge TENTE AB, Fraktvägen 5A, 435 33 Mölnlycke
  Polen TENTE Sp. z o.o., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak k. Poznania
  Portugal TENTE RUEDAS, S.A., Rua do progresso No. 424, 4455-534 Perafita, Porto
  Romania TENTE RO S.R.L., Doina 7, Bloc PB78, Ap. 2, 410326 Municipiul Oradea
  Russland TENTE LTD, Vostryakovskiy proezd 10B, str.3 Moscow 117403
  Russland TENTE LTD, Tankistov str. 179 B, Chelyabinsk 454085
  Sverige TENTE AB, Fraktvägen 5A, 435 33 Mölnlycke
  Sveits TENTE AG, Bösch 41, 6331 Hünenberg
  Spania TENTE RUEDAS, S.A., Calle Vilatort 6, Apartado de Correos 212, Pol. Coll de Montcada, 08110 Montcada y Reixach, Barcelona
  Tsjekkia TENTE s.r.o., 696 66 Sudoměřice 550
  Ukraina TENTE UKRAINE LLC, Saperno-Slobodskoj Str., Bldg. 3, 03039 C. Kiev
  Ungarn TENTE Magyarország Kft., 1117 Budapest, Hunyadi János út 162.
  Storbritannia TENTE Castors Limited, 100 Papyrus Road, Werrington, Peterborough, PE4 5HN
  Hviterussland TENTE BEL PE, Svislochskaya st.39/4, 220075 Minsk
Alle andre land
 
TENTE-ROLLEN GmbH, Herrlinghausen 75, 42929 Wermelskirchen 

 

3. Kontakt for personvern
Ved spørsmål om behandling av dine personopplysninger samt dine rettigheter vedrørende personvern kan du henvende deg til:

Christian Beyer
Herrlinghausen 75
D-42929 Wermelskirchen
Faks: +49 2196 99-122
E-post: privacy@tente.com

 

4. Loggfiler
Hver gang du åpner nettsiden vår, innhenter vi automatisk data og informasjon om systemet på din enhet og lagrer disse i såkalte serverloggfiler. Disse dataene inneholder informasjon som om en identifisert eller identifiserbar naturlig person (her: besøkende på nettsiden). Dataene overføres automatisk fra den aktuelle nettleseren ved visning av nettsiden vår. Følgende opplysninger er omfattet av dette:

 • klokkeslettet for visning av nettsiden vår (forespørsel til serveren hos vertsleverandøren),
 • URL for nettsiden du kom fra,
 • operativsystem,
 • type og versjon nettleser,
 • IP-adresse for din datamaskin.

Formålet med denne behandlingen er at nettsiden vår skal kunne vises korrekt på din enhet hhv. i din nettleser. Dataene er også nyttige for oss for å optimalisere nettsiden vår og for å sørge for sikkerheten i systemene våre.

Dataene vurderes for statistiske formål. Takket være en statistiske vurderingen av brukeradferden kan vi bl.a. gi en reaksjon i forhold til interesser og optimalisere tilbudet vårt, samt gjenkjenne sikkerhetsrelevante situasjoner. Resultatene av denne behandlingen for statistiske formål inneholder ingen personopplysninger, kun aggregerte data. Verken resultatene eller personopplysninger benyttes for tiltak eller avgjørelser i forhold enkeltstående naturlige personer.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 første ledd bokstav f i EUs personvernforordning. Vi har en legitim interesse av å kunne presentere en teknisk funksjonsdyktig nettside i din nettleser og muliggjøre kommunikasjon mellom serveren vår og din enhet. Med tanke på det siste er behandling av din IP-adresse nødvendig av tekniske årsaker. Vi har en legitim interesse av å kunne behandle dataene for statistiske formål for å kunne optimalisere nettsiden ytterligere for din nettleser og sørge for sikkerheten i systemene våre.

Den behandlede informasjonen vil bare lagres så lenge den er nødvendig for det tiltenkte formålet eller det er tillatt etter forskriftene. Mottaker av dataene er TENTE International GmbH, som jobber for oss i forbindelse med oppdragsbehandlinger, samt server-verten som fungerer som underforetak hos TENTE International.

Rett til innvending
Du har rett til å gi innvending. Du kan når som helst sende oss eller meddele oss din innvending (f.eks. per e-post til privacy@tente.com).

Tillatelse til å bruke personopplysninger er verken rettslig eller avtalemessig foreskrevet, og er heller ikke nødvendig for avtaleinngåelse. Du er heller ikke forpliktet til å gi tillatelse til å bruke personopplysninger. Manglende tillatelse vil imidlertid i noen tilfeller medføre at du ikke vil kunne bruke nettsiden vår, eller deler av nettsiden.

 

5. Informasjonskapsler

6. Informasjon om Google-tjenester
På nettsiden vår bruker vi forskjellige tjenester fra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Nærmere informasjon om de enkelte, konkrete tjenestene fra Google som vi benytter på nettsiden vår, finner du lenger ned i personvernerklæringen. Takket være integrasjonen av Google-tjenestene innhenter og behandler Google i noen tilfeller informasjon (også personopplysninger). Det kan ikke utelukkes at Google også formidler informasjonen til en server i et tredjeland. Som det fremgår av Googles Privacy Shield-sertifisering (finnes under https://www.privacyshield.gov/list under søkebegrepet «Google»), har Google forpliktet seg til å overholde EU-US Privacy Shield-rammeverket og Swiss-US Privacy Shield-rammeverket når det gjelder innhenting, bruk og lagring av personopplysninger fra EU-medlemslandene og Sveits. Google, inkludert Google LLC og deres heleide datterselskaper i USA, har erklært at de overholder Privacy Shield-prinsippene. Ytterligere informasjon finner du under https://policies.google.com/privacy/frameworks. Vi kan selv ikke påvirke hvilke data Google innhenter og behandler. Google har imidlertid oppgitt at bl.a. følgende informasjon (også personopplysninger) i utgangspunktet kan bli behandlet:

 • Loggdata (spesielt IP-adressen)
 • Stedsrelatert informasjon
 • Entydige applikasjonsnumre
 • Informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du er pålogget med din Google-konto, kan Google tilføye den behandlede informasjonen til din konto, avhengig av kontoinnstillingene dine, og behandle disse som personopplysninger. Se særlig https://policies.google.com/privacy/partners.

Google utfører her bl.a. følgende:

«I noen tilfeller knytter vi personopplysninger fra én tjeneste til informasjon og personopplysninger fra andre Google-tjenester. Dermed gjør vi det f.eks. å dele innhold med venner og bekjente. Avhengig av kontoinnstillingene dine blir aktiviteter på andre nettsider og i apper eventuelt knyttet til dine personopplysninger for å forbedre tjenestene fra Google og reklame som settes inn av Google.» (https://policies.google.com/privacy)

Du kan forhindre en direkte tilføyelse av disse dataene ved å logge ut av Google-kontoen din eller ved å foreta relevante kontoinnstillinger i Google-kontoen din. Du kan videre forhindre installasjon av informasjonskapsler, dersom Google lagrer slike, via innstillinger i nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan benytte alle funksjoner fullt ut på denne nettsiden. Hvordan informasjonskapsler slettes i de vanligste nettleserne, ser du bl.a. her:

Nærmere informasjon finner du i personvernmerknadene til Google:

Merknader om innstillinger for privatsfære hos Google finner du på https://privacy.google.com/take-control.html

 

7. Google Analytics

På nettsiden vår bruker vi Google Analytics, en nettanalyse-tjeneste fra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på enheten din og som muliggjør en analyse av bruken av nettsidene du besøker. Google Analytics bruker også såkalte sporingsbilder (usynlig grafikk). Ved hjelp av disse sporingsbildene kan informasjon om besøkstrafikken på nettsider vurderes. Informasjon om bruken av nettsiden vår som er innhentet ved hjelp av informasjonskapsler og sporingsbilder (inkludert IP-adressen til brukeren), overføres til en Google-server, muligens i USA eller i andre land, og lagres der. Google kan videresende denne informasjonen til avtalepartnere. Informasjon om den Googles Privacy Shield-sertifisering og ytterligere relevante data om Googles databehandlingen når det gjelder bruken av Google-tjenester, finner du i denne personvernerklæringen under avsnittet «6) Informasjon om Google-tjenester». Google behandler følgende datatyper:

 • Nettmerker (inkludert informasjonskapsel-merker)
 • IP-adresse
 • Apparatmerker

Utover dette finner du flere detaljerte opplysninger om informasjonen som behandles, under https://policies.google.com/privacy#infocollect under «Data som mottas på grunnlag av bruk av våre tjenester» samt under https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ Vi bruker bare Google Analytics med aktivert IP-anonymisering («anonymize IP»). Her forkorter Google IP-adressen din i EU-land innenfor eller andre land som har undertegnet EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. Videre har vi inngått en avtale med Google om behandling av oppdrag for å kunne bruke Google Analytics (artikkel 28 i EUs personvernforordning). Google behandler dataene på oppdrag fra oss for å vurdere din bruk av nettsiden, for å lage rapporter om aktivitetene på nettsiden og for å kunne tilby oss andre tjenester i forbindelse med bruken av nettsiden og internett generelt. Google kan eventuelt levere disse opplysningene videre til tredjeparter, dersom dette er pålagt i henhold til lov eller dersom tredjeparten behandler disse dataene på vegne av Google. Takket være integrering av Google Analytics kan vi analysere brukeradferden på nettsiden vår og treffe adekvate tiltak. Dermed kan vi forbedre tilbudet vårt kontinuerlig. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet her er artikkel 6 første ledd bokstav f i EUs personvernforordning. Den nødvendige legitime interessen vår ligger her i de store fordelene som de nevnte funksjonene gir for tilbudet vårt. Takket være den statistiske vurderingen av brukeradferden kan vi i særdeleshet gi en reaksjon i forhold til interesser og optimalisere tilbudet vårt. I forbindelse med oppdragsbehandlingen har Google rett til å engasjere underleverandører. En liste med disse underleverandørene finner du under https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/.

Rett til innvending

Du har rett til å gi innvending. Du kan motsette deg Googles behandling av dine data ved at du laster ned og installerer programtillegget på følgende link i nettleseren din: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Du kan også forhindre innhenting av data via Google Analytics ved å klikke på følgende link. Det lagres da en opt-out-informasjonskapsel som forhindrer fremtidig innhenting av dine data ved besøk på denne nettsiden: Google Analytics deaktivieren. I tillegg kan du motsette deg Googles innhenting av data med sporingsbilder ved at du laster ned og installerer programtillegget på følgende link i nettleseren din:/https://adblockplus.org/ Du kan videre forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å foreta innstillinger i nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan benytte alle funksjoner fullt ut på denne nettsiden. Hvordan informasjonskapsler slettes og hvordan innstillinger for informasjonskapsler endres i de vanligste nettleserne, ser du bl.a. her: Google Chrome:ihttps://support.google.com/chrome/answer/95647 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411 Microsoft Internet Explorer: <a href="https://support.m

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering