Mätning av rullmotståndet

Läs mer


När hjul och länkhjul körs uppstår en kraft som rör sig i motsatt riktning. Denna kallas för rullmotstånd. Det är fråga om kraften som krävs för att en anordning ska kunna rulla på. Startmotståndet, det vill säga kraften som krävs för att en anordning ska kunna sättas i rörelse, verkar i motsatt riktning. Svängmotståndet är en annan typ av motstånd. Detta motstånd påverkar en anordnings manövrerbarhet.

Rullmotståndet för varje enskilt hjul fastställs under idealiska försöksförhållanden. Omgivningen måste vara plan, utan hinder och smuts och temperaturerna måste vara inom ett visst angivet intervall. Hjulen provas då vid en hastighet på 4 km/h och en belastning som motsvarar ungefär två tredjedelar av den maximala bärkraften. Tack vare dessa idealiska förhållanden kan många olika hjul och länkhjul jämföras med varandra. Vid användning är det dock nödvändigt att ta hänsyn till att omgivningsförhållandena i normalfallet avviker och att rullmotståndet således ändras.

Mätning av rullmotståndet

Rullmotståndet för varje enskilt hjul fastställs under idealiska försöksförhållanden. Omgivningen måste vara plan, utan hinder och smuts och temperaturerna måste vara inom ett visst angivet intervall. Hjulen provas då vid en hastighet på 4 km/h och en belastning som motsvarar ungefär två tredjedelar av den maximala bärkraften. Tack vare dessa idealiska förhållanden kan många olika hjul och länkhjul jämföras med varandra. Vid användning är det dock nödvändigt att ta hänsyn till att omgivningsförhållandena i normalfallet avviker och att rullmotståndet således ändras.

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com