Case study

Ett hjul som egentligen inte är möjligt – egentligen

Läs mer

Om vi tar en titt på ett hjul:

Det har en viss hjul storlek och en viss bygghöjd. Den senare beror på en smart helhetskonstruktion. Och i sjukhus är detta särskilt viktigt, eftersom hjulets infästning på grund av säkerhetsaspekterna knappt är högre än hjuldiametern. Men egentligen är det omöjligt att bibehålla den optimala storleken på hjulet och samtidigt minska bygghöjden – men bara egentligen. Eftersom vi klarade detta och levererade TENTE Linea till vår kund Stiegelmeyer.

Förutsättningar

Stiegelmeyer-koncernen specialiserar sig på tillverkning av sjukhussängar. Dessutom har de även sjukhusmöbler i sitt sortiment. Av säkerhetsskäl är det viktigt att patienterna kan ligga lågt. I synnerhet för äldre kan kan fall få allvarliga konsekvenser. För att minska risken för olyckor efterfrågar sjukhus sängar vars liggyta kan sänkas rejält.

Det är bygghöjden det hänger på

Hälften av patienterna på sjukhus är över 65 år. Mot bakgrund av de demografiska förändringarna kan denna trend förväntas förstärkas ytterligare. Därför spelar fallprofylax en viktig roll. Stiegelmeyer tog fram sjukhussängen Puro som gör det möjligt för vårdpersonalen att sänka liggytan ordentligt. Även sängens hjul har stor betydelse.

Vår smarta mobilitetslösning

Vi har varit en pålitlig partner till Stiegelmeyer i mer än 60 år. Och även i fallet med sjukhussängen Puro kunde vi erbjuda den perfekta lösningen: sjukhussängshjulet Linea. En enastående egenskap: ett fäste som knappt är högre än hjulet. Med en diameter på 125 millimeter har hjulet en total höjd av endast 130 millimeter.

Säkerheten var dock bara en av de avgörande kriterierna för utvecklingsarbetet med Linea-hjulen. För våra ingenjörer var det viktigt att ta hänsyn till hela sjukhusmiljön och att fokusera på alla avgörande faktorer. Hit hör bland annat design, hygieniska aspekter, buller och köregenskaper. Två precisionskullager användes vilket gjorde hjulen extremt lätta att svänga. Centrallåsningen är underhållsfri

I fråga om utseendet kan hjulens färgsättningen anpassas efter angränsande komponenter och sängramar. Navkapseln i mitten av hjulet ger andra möjligheter till individuell anpassning. Släta ytor minskar smutsabsorptionen och är lätta att rengöra. Och eftersom ett sjukhus framförallt är en plats för vila och återhämtning, måste låsning och lossning av hjulen vara mycket tystare än med konventionella produkter.

Våra två familjeföretag har haft ett nära samarbete i nästan 50 år. Det talar för sig själv.

Georgios Kampisiulis Kemmler, verkställande direktör och Anja Kemmler, delägare i Stiegelmeyer-koncernen

Förbättrad säkerhet

Linea-hjulet gör det möjligt att förbättra patientsäkerheten på sjukhuset avsevärt. Tack vare dess minimala totalhöjd kan vårdpersonal justera liggytan så att den bara har en höjd av 28 centimeter. På så sätt är dubbelhjulen Linea ett viktigt bidrag till att minska risken för skador på sjukhus.

Den smarta lösningen säkerställer också att köregenskaperna alltid är övertygande. Hjulet har samma bärförmåga som modeller med högre bygghöjd och gör det även enkelt att köra över trösklar och ojämnheter. Dessutom uppfyller det de högsta hygienstandarderna och briljerar genom särskilt enkel manövrering – och visar sin verkliga storhet genom den låga bygghöjden.

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com