Case Study

En av våra unika kompetenser: låsningen.

Läs mer

Det finns en komponent som hör till den grundläggande utrustningen för människor med funktionsnedsättningar: säkerheten.

Både brukarna och deras vårdare måste kunna lita på mobilitetshjälpmedlet – detta gäller i samma utsträckning för rörelse och för stillastående. Därför har vi tittat närmare på vår kund Schuchmanns behandlingsstolar och förbättrat deras säkerhet ytterligare tack vare den individualiserade TENTE Linea safety med låssystem.

Förutsättningar

Schuchmann GmbH & Co. KG utvecklar hjälpmedel som hjälper barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att ta del i det vardagliga livet på ett bekvämare sätt. Säkerhet och bekvämt handhavande är särskilt viktiga punkter för specialisterna från Hasbergen.  

På jakt efter det perfekta hjulet

Med sina mobilitetshjälpmedel lämnar Schuchmann ett viktigt bidrag till inkluderingen. Med hjälp av gånghjälpmedel, trehjulingar och behandlingsstolar kan barn och ungdomar röra sig friare, leka obehindrat med andra och lära sig gemensamt. En av bedrifterna på detta område: behandlingsstolen Madita-Fun. Den har en stolsenhet som kan anpassas individuellt och som bland annat fungerar som högstol och främjar barnens rörlighet. Vår uppgift: en smart lösning som förbättrar rörligheten och ergonomin ytterligare och samtidigt garanterar högsta tänkbara säkerhet.

Vår smarta mobilitetslösning

Med dubbelhjulet Linea safety erbjuder vi en lösning som är exakt anpassad efter Schuchmanns krav och som passar optimalt till behandlingsstolen Madita-Fun. Den övertygar med kompromisslös kvalitet, kan erhållas i olika storlekar och har ett tillförlitligt låssystem: när användaren aktiverar låsets manöverspak går det att sätta hjulen i rörelse.

När han eller hon släpper den stoppar de automatiskt och omedelbart. Innan vi monterade hjulet på Madita-Fun riktade vi blicken mot något annat: den stora helheten. Vi ställde oss följande fråga: hur kan vårt hjul öka behandlingsstolens totala användarvänlighet? Hur går det att öka säkerheten och flexibiliteten ytterligare? Och hur kan vi inte bara förbättra barnens och ungdomarnas rörlighet utan även öka deras självständighet?

Svaren utarbetade vi i nära samarbete med Schuchmann och anpassade Linea safety exakt efter de unga brukarnas behov: utvecklarna utformade spaken för låsning och lossning av hjulen ergonomiskt och förenklade hanteringen av den. Naturligtvis övertygar den smarta lösningen med högsta tänkbara tillförlitlighet: stolen står säkert även om vajern mellan hjulen och spaken skulle gå av – till och med vid lutningar på upp till tio procent.

TENTE har förstått våra säkerhetskrav exakt och tillämpat dem på ett enastående sätt.

Torsten Schuchmann, verkställande direktör Schuchmann GmbH & Co. KG

Alltid säker

Vår Linea safety stärker både de unga brukarnas, föräldrarnas och vårdarnas förtroende. Den säkerställer att barn och ungdomar med funktionsstörningar klarar av att delta i vardagslivet utan hinder. Låssystemets ergonomiska spak är lätt att nå och kan hanteras utan ansträngning.

Vid manövrering är det lätt att både dra behandlingsstolen mot ett bord eller en leksak eller skjuta bort den. När spaken släpps stannar stolen ögonblickligen. Därigenom ger vår Linea safety förbättrad rörlighet överallt och alltid med maximal säkerhet.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Bemöta risker: integrerad arbetssäkerhet

Allmänt

Safety first: automatisk hjullåsning

Allmänt

Nyckelfaktor ergonomi: produktiv och hälsosam

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com