Allmänt

Bemöta risker: integrerad arbetssäkerhet

Läs mer


Effektivt olycksförebyggande beror inte bara på givna arbetsskyddsbestämmelser och lagstadgade pålagor. Tvärtom. Den upplevda arbetssäkerheten är ett uttryck för socialt ansvar och utgör samtidigt en viktig framgångsfaktor för företag. Hälsa, integritet och den oskattbara känslan att vara i goda händer ger nöjdhet, låg sjukfrånvaro och hög arbetsberedskap. Arbetssäkerheten ska således inte betraktas som enbart en nödvändighet utan som ett fundament i företagskulturen. Utvecklingen i detta område rör sig därför alltmer från den reaktiva metoden, det vill säga att enbart reagera på olyckor, till en proaktiv säkerhetskultur.

Proaktiv innebär att de potentiella riskerna föregrips, spåras upp och elimineras planerat i förväg. Detta tillvägagångssätt har en enorm betydelse, i synnerhet när det gäller mobilitet. För överallt där massa flyttas kan det uppstå risksituationer som det gäller att förhindra i förväg. Och exakt detta tema har vi ständigt i fokus: skyddet av kroppen mot flyttad massa, integritet vid manövrering av tungt lastade transportvagnar och säker låsning. Vi finns vid din sida inom väldigt många olika användningsområden med en mångfald smarta lösningar.

 

 

Alltifrån vårt flexibla fotskydd till extra stötdämpande hjul och vår antimagnetiska Levina scan som gör det möjligt att arbeta säkert inom MRT-området. Vår Linea safety svarar också för ökat arbetsskydd med sitt genomtänkta låssystem. Vår lösning e-lock kännetecknas till och med av en elektrisk låsning och lyfter därigenom arbetssäkerheten till en ny nivå. Om även du står inför utmaningen att utforma mobiliteten på ett säkrare sätt stöttar vi dig gärna – tala med oss.

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering