Case Study

Mindre är mer – ett flertal fördelar.

Läs mer

Den som tillverkar 90 000 sjukhussängar per år och levererar till 100 länder måste kunna lita på en sak: maximal effektivitet.

Exakt därför levererar vi alltid Just-in-Time till vår kund LINET:s anläggning i Tjeckien och erbjuder samtidigt kunden på detta sätt en trefaldig mindre är mer-effekt: vid lagring, kapitalbindning och kostnader. Ett plus däremot när det gäller flexibilitet, lönsamhet och produktivitet.

Förutsättningar

Den multinationella LINET Group SE tillverkar innovativa sjukhus- och sjukhemssängar och har dessutom ett brett sortiment av terapisystem och medicinska möbler för sjukhus och vårdinrättningar. Hjulen till deras olika produkter, som de tillverkar i sin produktionsanläggningen i Tjeckien, köper LINET uteslutande från TENTE.

Fortlöpande arbete och små partier

Under sin tillverkning strävar LINET efter det tydliga målet att undvika överproduktion samt långa lagertider. För att styra sina processer använder företaget därför styrsystemet Kanban. Detta gör det möjligt att producera mycket flexibelt i enlighet med kundens order i den mängd som önskas vid varje tillfälle – ett förfarande där de olika arbetsstegen griper in i varandra fortlöpande och utan fördröjningar. Detta innebär att endast de hjul som verkligen behövs ska levereras till LINET. Detta är ingen lätt uppgift med tanke på mångfalden av sjukhussängar, sjukhusbritsar och sidobord samt de mycket varierande produktionsstorlekarna, men inte heller en uppgift som skulle kunna ge oss problem.

Vår smarta mobilitetslösning

Ända sedan 1992 har vi haft ett nära samarbete med LINET. För att sängtillverkarens tillverkningsprocesser ska kunna förbättras är våra medarbetare i Tjeckien uppkopplade mot LINET:s lagerhanteringssystem. Tack vare detta kan vi följa exakt vilka hjul som har tagits från lagret och förbrukats i tillverkningen.

Vårt team kontrollerar dagligen vilka konkreta produkter som just lämnat LINET:s lager och som ska efterlevereras av oss – närmare bestämt in i minsta detalj:

Vilken hjul typ behövs? Vilken utrustning och vilka egenskaper? Vilken storlek, färg och vilket material? Därigenom kan vi reagera flexibelt på behovet och garantera snabba leveranser till och med vid stora mängder. Vårt nära samarbete ger LINET en ytterligare fördel: planeringssäkerhet Vi har möjlighet att exakt förutse det årliga behovet av hjul för LINET i alla segment och anpassa vår produktion, montering och lagerhållning exakt efter detta.

Och vi är naturligtvis inte bara anpassade efter sängtillverkarens mångfaldiga sortiment i fråga om logistiken. Vår mångfald av produkter övertygar lika mycket. Vi erbjuder således företaget en bred portfölj av hjul och länkhjul som ger den rätta lösningen för alla krav på den medicinska marknaden – i rätt storlekar och med lämpliga egenskaper.

TENTE erbjuder oss inte bara de rätta produkterna utan alltid leveranser Just-in-Time.

Zbyněk Frolík, VD och grundare av LINET SE-koncernen

Mer produktivitet, mindre kostnader

Tack vare Just-in-Time-leveranser minimeras ledtiderna och materiallagren. INET behöver dessutom ingen lagerhållning utan bara varumottagning. Tack vare detta ökar processeffektiviteten betydligt.

Företaget minskar sin kapitalbindning märkbart och sparar kostnader för lagerstyrning och personal.

Dessutom minimeras tidsåtgången inom beställningsverksamheten. Under vårt förtroendefulla samarbete drar LINET således nytta av en förbättrad produktivitet som återspeglas av en mycket ekonomisk tillverkningsprocess.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Case Study

Hur ett innovativt länkhjul förbättrar logistiken i stor stil – och detta helt av egen kraft

Allmänt

Helt enkelt snabbare: elektroniskt datautbyte

Allmänt

Utmaningen golv: faktorer som påverkar funktionen

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com