Case Study

En lösning som visar på nya vägar och reducerar de gamla.

Läs mer

Vid en första anblick verkar vår kund Esselte Leitzs idé vågad:

att nästan helt av stå från industritruckar i lagret. När man tittar på den en gång till ser det dock helt annorlunda ut. Vid plockning av varor används nämligen vagnar med flera våningar som är utrustade med vårt elektriska drivsystem TENTE E-Drive flex. Den smarta lösningen gör det möjligt för medarbetarna att transportera mer gods utan ansträngning och förbättrar inte bara produktiviteten utan reducerar framför allt körvägarna – närmare bestämt med hela 80 procent.

Förutsättningar

Esselte Leitz GmbH & Co KG hör till Acco Brands Coorperation och är känd för pärmar och innovativa kontorsartiklar. Företaget erbjuder sina kunder en leveransservice under dygnets alla timmar: beställningar som kommer in före 13:00 skickas samma dag. Detta kräver högsta tänkbara flexibilitet både hos personalen och i fråga om teknik.

Tidskrävande processer och många gångvägar

Esselte Leitz skickar 1,7 miljoner orderrader varje år och registrerar sex miljoner varumottagningar per år. Medarbetarna omsätter varor med en vikt på totalt 40 000 ton. Företaget arbetar därför kontinuerligt med att optimera arbetsförhållandena och göra plockningen så effektivt som möjligt. Under detta arbete har de ansvariga moderniserat det befintliga plockningskonceptet och infört det så kallade Takt Time-systemet. Detta system gör det möjligt att organisera försändelsen med så lite ansträngning som möjligt. Inom ramen för denna övergång har även varutransporter med hjälp av elektriska truckar ifrågasatts. Esselte Leitz ville optimera utnyttjandet av de tekniska resurserna och göra plockningen effektivare. Kapaciteten ska kunna ökas flexibelt från den ena minuten till den andra. För att uppnå detta har företaget valt att införa plockvagnar som rör sig av egen kraft. I och med att dessa i lastat tillstånd har en last på upp till 400 kg krävdes det en lösning som gör det möjligt att flytta och manövrera de tunga vagnarna utan ansträngning.

Vår smarta mobilitetslösning

Flyttningen av de tunga plockvagnarna ska ske snabbt och jämnt utan att belasta medarbetarna. Samtidigt ska vagnarna vara lätta att sköta och gå att manövrera perfekt. Det gällde således för oss att betrakta situationen ur flera synvinklar och ta hänsyn till olika faktorer: köregenskaperna, de olika kraven under arbetsprocessen samt ergonomiska synpunkter. Lösning: vårt elektroniska drivsystem E-Drive flex som vi har anpassat individuellt i nära samarbete med Esselte Leitz. Systemet har en kraftfull elmotor och gör det möjligt att sätta plockvagnen i rörelse med ett knapptryck.

Hastigheten kan regleras steglöst – både framåt och bakåt. Medarbetarna kan flytta tunga laster lätt, snabbt och bekvämt. Om ingen hjälp behövs körs E-Drive flex-systemets drivhjul in automatiskt. Vårt team anpassade styrmodulens parametrar och batteriets drifttid exakt efter kundens specifika krav. Vi analyserade hela systemet parallellt och bedömde de befintliga länkhjulens optimeringspotential. Bestyckningen med utvalda tysta hjul gjorde det möjligt att förbättra plockvagnarnas köregenskaper avsevärt med hjälp av precisionskullager och löpytor av naturgummi.

Ergonomin spelade också en avgörande roll. Vi monterade kontakten för uppladdning av E-Drive-systemets batteri i perfekt arbetshöjd. Det elektroniska drivsystemets styrelement har utformats ergonomiskt och monterats i en optimal hanteringsposition. Esselte Leitz fick en komplett lösning där alla komponenter är perfekt avstämda mot varandra.

Lösningen E-Drive från TENTE, som ur användarnas perspektiv är lätt och flexibel av används, kan mycket enkelt infogas i vår optimerade lösning.

Axel Zühlke, logistikchef vid Esselte Leitz.

Optimerade processer, sänkta kostnader och ökad produktivitet

Inom ramen för det nya konceptet för plockning tillryggalägger Esselte Leitz medarbetare kortare sträckor under arbetet – 80 procent kortare för att vara exakt. Tack vare den minskade användningen av truckar sparar företaget dessutom in kostnader för reparationer, underhåll och utbildning.

Tack vare drivsystemet E-Drive flexs högeffektiva batterier minskar dessutom strömförbrukningen drastiskt. Tack vare vår lösnings perfekta samspel med plockvagnarna kunde vi inte bara förbättra mobiliteten utan optimera hela arbetsprocessen, sänka driftkostnaderna och öka produktiviteten märkbart.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Helt enkelt snabbare: elektroniskt datautbyte

Allmänt

Utmaningen golv: faktorer som påverkar funktionen

Case Study

Hur ett innovativt länkhjul förbättrar logistiken i stor stil – och detta helt av egen kraft

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com